Offentliga sektorns kvalitetsutvecklare samlades i vårligt Bulgarien

Ett stort antal företrädare för den offentliga sektorn från olika länder och förvaltningsnivåer samlades den 12 april i Sofia i Bulgarien för ett gemensamt europeiskt möte för organisationer som använder utvärderingsmodellen Common Assesment Framework (CAF). Från Finland deltog en gemensam delegation av aktörer från kommuner, Kommunförbundet och staten.

Vid konferensen presenterades ett stort antal exempel från olika länder på hur såväl ledarskap, processer och partnerskap som kundresultat har förbättrats och kvaliteten utvecklats på ett framgångsrikt sätt med hjälp av referensramen CAF på olika håll i Europa. Finländska exempel var bland annat Kuopio stads externa responsprocess och Museiverkets utveckling av kundverksamheten.

CAF är en gemensam, avgiftsfri kvalitetsutvärderingsmodell för organisationer inom den offentliga sektorn som EU-länderna utarbetat i samarbete. Modellen används i stor utsträckning som ett verksamhetsutvecklingsredskap i städerna, kommunerna och den övriga offentliga sektorn i Finland. Exempelvis Kuopio har utvecklat sin verksamhet på ett långsiktigt sätt med hjälp av referensramen CAF. En fördel med modellen är bland annat dess helhetsinriktning: med hjälp av den kan man få en helhetsbild av organisationens verksamhet och utreda styrkan i verksamheten och vad som behöver utvecklas. I Finland upprätthålls ett nätverk för CAF-utvecklare av Kommunförbundet och Statskontoret.

Bekanta dig med material från konferensen här https://drive.google.com/open?id=1VQ65-M7e_DwykEmplVSHf6yUmqoTHNbu

Du känner väl till CAF-modellen? Grundläggande information finns här: http://www.statskontoret.fi/sv-FI/Ambetsverk_och_inrattningar/Tjanster_som_stodjer_personalforvaltningen_och_ledningen/CAFkvalitetsarbetet

Närmare upplysningar:

Kommunförbundet: Maria Salenius, sakkunnig, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Statskontoret: Aila Särmälä, utvecklingschef, fornamn.efternamn@statskontoret.fi