Över hälften av de kvinnliga kommundirektörerna har trakasserats på grund av sin ställning

Kuva: Kunnanjohtajien kokema häirintä

Totalt 41 procent av kommundirektörerna uppger sig ha upplevt hot eller trakasserier på grund av sin ställning. De vanligaste formerna av hot var osaklig respons i medierna, verbala hot och hot exempelvis per e-post eller per telefon. Uppgifterna framgår av den gemensamma undersökning om kommundirektörernas arbetshälsa som gjorts av Kommunförbundet, Keva och Finlands Kommundirektörer rf. Undersökningen besvarades av 184 kommundirektörer i juni.

Kvinnliga kommundirektörer upplever betydligt oftare hot eller trakasserier än männen. Under den gångna fullmäktigeperioden hade 60 procent av kvinnorna och 36 procent av männen upplevt trakasserier.

De som är äldre och som varit  kommundirektörer länge upplever däremot färre trakasserier än de övriga. Bland dem som verkat i över 20 år hade 25 procent upplevt trakasserier, medan 59 procent av dem som verkat i 3–5 år hade trakasserats.

Enligt enkäten var trakasserier riktade mot kommundirektören vanligast i kommuner med under 5 000 invånare och kommuner med 20 001–50 000 invånare, och minst i städer med över 100 000 invånare.

Skadegörelse och sexuella trakasserier sällsynt

Den klart vanligaste formen av trakasserier var osaklig respons i medierna, något som 61 procent av alla uppgiftslämnare svarade att de upplevt. Andra vanliga former av trakasserier var verbala hot och hot via olika tekniska medel, såsom per e-post och per telefon. Den här formen av trakasserier hade 39–44 procent av uppgiftslämnarna utsatts för.

- Fysiskt våld, skadegörelse och sexuella trakasserier är däremot mera sällsynt. Av de kommundirektörer som blivit trakasserade uppgav fyra procent att de upplevt sexuella trakasserier. Andelen som upplevt skadegörelse var också fyra procent, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Kommunerna ska utarbeta regler för hantering av trakasserier

Under de senaste 10 åren har andelen trakasserier minskat med närmare tio procentenheter. År 2008 uppgav 53 procent av kommundirektörerna att de blivit trakasserade.

Enligt Jari Koskinen, verkställande direktör vid Kommunförbundet, vore det bra om kommunerna hade klara förhållningsregler inför eventuella hot och trakasserier riktade mot såväl tjänsteinnehavare som förtroendevalda. 

- Hot och trakasserier behöver diskuteras mera i kommunerna och också i offentligheten, och ingripande i trakasserier behöver bättre än tidigare lyftas fram även som tema för utbildningar, framhåller Koskinen.

 

Etiketter