Musik i kommunens verksamhet

Precisering till avtalet mellan Teosto och Kommunförbundet

Enligt rekommendationsavtalet mellan Kommunförbundet och Teosto kan kommunerna använda musik på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt bland annat under evenemang de själva producerar och arrangerar.

Konserter, festivaler och andra evenemang där musiken står i centrum ordnas av flera aktörer. På grund av sin dominerande marknadsställning måste Teosto behandla alla aktörer på samma sätt. Om evenemanget som kommunen arrangerat inte hör till kommunens basservice eller om det samproducerats med en utomstående organisation eller något utomstående företag tävlar evenemanget på samma marknad med kommersiella aktörer.

Kommunen eller dess samarbetspartner behöver ett särskilt evenemangstillstånd av Teosto för användning av musik ifall evenemanget är en sådan samproduktion. Kommunen och evenemangets övriga arrangörer bestämmer sinsemellan vem som skaffar evenemangstillståndet och står för dess kostnader.

Kommunförbundet råder kommunerna att på förhand vara i direkt kontakt  med Teosto i situationer som lämnar rum för tolkning för att undvika konflikter under eller efter evenemanget. Mer information om saken på Teostos hemsida.

Läs mer

Etiketter