Musik i kommunens verksamhet

Precisering till avtalet mellan Teosto och Kommunförbundet

Enligt rekommendationsavtalet mellan Kommunförbundet och Teosto kan kommunerna använda musik på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt bland annat under evenemang de själva producerar och arrangerar.

Konserter, festivaler och andra evenemang där musiken står i centrum ordnas av flera aktörer. På grund av sin dominerande marknadsställning måste Teosto behandla alla aktörer på samma sätt. Om evenemanget som kommunen arrangerat inte hör till kommunens basservice eller om det samproducerats med en utomstående organisation eller något utomstående företag tävlar evenemanget på samma marknad med kommersiella aktörer.

Kommunen eller dess samarbetspartner behöver ett särskilt evenemangstillstånd av Teosto för användning av musik ifall evenemanget är en sådan samproduktion. Kommunen och evenemangets övriga arrangörer bestämmer sinsemellan vem som skaffar evenemangstillståndet och står för dess kostnader.

Kommunförbundet råder kommunerna att på förhand vara i direkt kontakt  med Teosto i situationer som lämnar rum för tolkning för att undvika konflikter under eller efter evenemanget. Mer information om saken på Teostos hemsida.

Läs mer

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • indrivning och preskription av fordringar
  • bolagsrätt
  • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister