Webcast

Social- och hälsovårdsenhetens webbsändningar inleds i oktober

Sote-studion webcast banneri

Social- och hälsovårdsenhetens webbsändningar inleds i oktober. I Sote-studion tar Kommunförbundets sakkunniga direkt upp aktuella ämnen som berör social- och hälsovårdsreformen. Sote-studion är en ypperlig kanal för snabb och enkel kommunikation och för att ta fram aktuella frågor. 

Den första sändningen spelas in på video och kan ses från och med 11.10.2018. I fortsättningen sänds Sote-studion direkt och tittarna kan då ställa frågor. En inspelning av sändningen kan senare ses på webbplatsen Kommunförbundet LIVE. Sändningen är avgiftsfri och öppen för alla. Den kan följas här
Det första avsnittet behandlar aktuella frågor kring social- och hälsovårdsreformen, reformen av klientavgifter samt persontransporter. Välkommen!

 På Kommunförbundets webbtjänst

Inspelningen finns tillgänglig från och med 11.10.2018

Kommunförbundet LIVE

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman