Personalnytt

Två nya jurister vid juridiska enheten

Kommunförbundets juridiska enhet har fått två nya jurister: Kai Ketelimäki och Annaliisa Lehtinen. Båda har lång erfarenhet på kommunfältet. Ketelimäki och Lehtinen svarar bland annat på frågor om allmän kommunal- och förvaltningsrätt.

Ketelimäki kom till Kommunförbundet från Vanda där han var stadens fastighetschef. Han har lång erfarenhet av juridiska frågor i Vanda under åren 2007–2015 och har som bisyssla varit verkställande direktör i flera koncernbolag.

Lehtinen har tidigare varit stadens jurist bland annat i Jyväskylä och S:t Michel och counsel för offentliga sektorns tjänster hos Castren & Snellman. Lehtinen har dessutom varit tingsdomare, förvaltnings- och utvecklingsdirektör och sakkunnig föreläsare.

Den juridiska enhetens jurister ger i första hand service per e-post. Alla serviceadresser och vår kontaktinformation finns på  juridiska enhetens ingångsida på adressen kommunforbundet.fi/juridik.

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Kai Ketelimäki

Förnamn
Kai
Efternamn
Ketelimäki
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2088
Mobiltelefon
+358 40 865 6498
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • markanvändning och byggande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Annaliisa Lehtinen

Förnamn
Annaliisa
Efternamn
Oksanen
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2074
Mobiltelefon
+358 46 922 1053
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • problemsituationer inom ledningen
 • bestämmelser om statligt stöd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor