Personalnytt

Två nya jurister vid juridiska enheten

Kommunförbundets juridiska enhet har fått två nya jurister: Kai Ketelimäki och Annaliisa Lehtinen. Båda har lång erfarenhet på kommunfältet. Ketelimäki och Lehtinen svarar bland annat på frågor om allmän kommunal- och förvaltningsrätt.

Ketelimäki kom till Kommunförbundet från Vanda där han var stadens fastighetschef. Han har lång erfarenhet av juridiska frågor i Vanda under åren 2007–2015 och har som bisyssla varit verkställande direktör i flera koncernbolag.

Lehtinen har tidigare varit stadens jurist bland annat i Jyväskylä och S:t Michel och counsel för offentliga sektorns tjänster hos Castren & Snellman. Lehtinen har dessutom varit tingsdomare, förvaltnings- och utvecklingsdirektör och sakkunnig föreläsare.

Den juridiska enhetens jurister ger i första hand service per e-post. Alla serviceadresser och vår kontaktinformation finns på  juridiska enhetens ingångsida på adressen kommunforbundet.fi/juridik.

Etiketter