Viktigt med rastplatser för tung trafik – samarbete behövs

Rahtarit ry adressin luovutustilaisuus

Verksamhetsområdesdirektör Mirja Noukka vid Trafikverket och vice vd Timo Reina vid Kommunförbundet tog den 9 april 2018 emot en adress av Rahtarit rf som önskar att rastplatserna för den tunga trafiken ska bli högklassigare och flera.

Problem förekommer i synnerhet i stadsområden där det inte finns tillräckligt med ställen för lagstadgade pauser. Därför behöver rastplatserna utvecklas på de viktigaste rutterna för huvudtransporter i huvudledernas knutpunkter och runt stora städer.

Detta arbete kräver samarbete mellan staten, kommunerna och privata sektorn. För kommunerna gäller det att hitta områden där planläggningen tillåter tung trafik och som lockar serviceproducenter. I synnerhet i huvudstadsregionen men också i andra stadsregioner råder det brist på platser som lämpar sig som rastplatser för godstransporter med tung trafik.

I huvudstadsregionen har flera av de nuvarande rastplatserna på riksväg 4 och 3 byggts ut, och kommunerna letar efter nya lämpliga områden i samarbete med Trafikverket. För att främja frågan utvecklar kommunerna i regionen och staten tillsammans en modell för genomförande och ansvarsfördelning angående rastplatser för tung trafik.

Liikenneviraston tiedote Rahtarit ry:n adressista

Etiketter
Timo Reina

Förnamn
Timo
Efternamn
Reina
vice verkställande direktör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2700
Ansvarsområden
  • kommunalekonomi
  • region- och näringsfrågor och EU:s strukturpolitik
  • sysselsättning och invandrarfrågor
  • arbetsmarknads- och personalfrågor (inkl. utveckling och pensionspolicy)
  • samhälls-, teknik- och miljöfrågor
  • kommunutveckling, produktivitet och forskning
  • verkställande direktörens ställföreträdare
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Twitterkonto
Johanna Vilkuna

Förnamn
Johanna
Efternamn
Vilkuna
trafiksakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2104
Mobiltelefon
+358 40 869 7836
Ansvarsområden
  • trafikpolitik
  • planering och styrning av kommunal trafik
  • persontrafik
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö