Ansökning om statsunderstöd öppen för digitaliseringsprojekt mellan kommuner

Den 13 november har Finansministeriet öppnat en ansökning om finansiering för främjande av digitalisering i kommunerna. Nu har det också öppnats en ansökning för gemensamma projekt mellan kommuner och samkommuner. Ansökningen är öppen fram till 19.12.

Objektet för utvecklingsprojekten och understöden ska framför allt vara ändringar i kommunernas verksamhetsmetoder och processer. Statsunderstöd beviljas endast sådan projekt som flera kommuner förverkligar tillsammans.

I den här ansökningen beviljas inte statsunderstöd för

  • utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
  • projekt inom den byggda miljön eller
  • utveckling av ärendehantering eller arkivering.

Vid beviljande av understöd bedöms i synnerhet projektens samhälleliga och ekonomiska konsekvenser samt projektens allmänna betydelse för kommunerna. Närmare ansökningsanvisningar finns på Finansministeriets webbplats.

Kommunförbundets enhet för informationssamhället stöder kommunerna, speciellt i förberedelserna av samarbetsprojekten och i sökandet efter projektpartner.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.