Ansökning om statsunderstöd öppen för digitaliseringsprojekt mellan kommuner

Den 13 november har Finansministeriet öppnat en ansökning om finansiering för främjande av digitalisering i kommunerna. Nu har det också öppnats en ansökning för gemensamma projekt mellan kommuner och samkommuner. Ansökningen är öppen fram till 19.12.

Objektet för utvecklingsprojekten och understöden ska framför allt vara ändringar i kommunernas verksamhetsmetoder och processer. Statsunderstöd beviljas endast sådan projekt som flera kommuner förverkligar tillsammans.

I den här ansökningen beviljas inte statsunderstöd för

  • utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
  • projekt inom den byggda miljön eller
  • utveckling av ärendehantering eller arkivering.

Vid beviljande av understöd bedöms i synnerhet projektens samhälleliga och ekonomiska konsekvenser samt projektens allmänna betydelse för kommunerna. Närmare ansökningsanvisningar finns på Finansministeriets webbplats.

Kommunförbundets enhet för informationssamhället stöder kommunerna, speciellt i förberedelserna av samarbetsprojekten och i sökandet efter projektpartner.

Etiketter