Antti Rinne gästade Työllisyystiistai 22.10: Kommunernas styrkor måste utnyttjas mer i sysselsättningspolitiken

Antti Rinne

Statsminister Antti Rinne var inbjuden till evenemanget Työllisyystiistai 22.10 för att diskutera utsikterna för kommunernas ekonomi och sysselsättningen. Enligt Rinne behövs det många olika medel, kreativa försök och samarbete mellan regeringen och kommunerna för att sysselsättningen ska kunna höjas till en nivå som tryggar välfärdstjänsterna i framtiden. För att målet ska nås krävs det insatser av alla arbetsföra medborgare.

Rinne efterlyser stöd framför allt för unga som tar sina första steg ut i arbetslivet och för partiellt arbetsföra personer.

- Vi behöver åtgärder som i samarbete med framför allt kommunerna öppnar en väg in i eller tillbaka till arbetslivet, sade Rinne. 

I diskussionen om kommunernas roll i sysselsättningen underströk Rinne ansvarsfördelning och samarbete.

- Den nuvarande regeringen vill vara kommunernas partner och inte komma med påbud uppifrån.

Enligt Rinne byggs partnerskap upp genom att kompetensen hos alla partner utnyttjas. Kommunernas verkliga styrka i sysselsättningspolitiken är enligt Rinne deras djupa insikter om inte bara det lokala företags- och näringslivet utan också kommuninvånarnas vardag. Rinne ser detta som en resurs som ger kommunerna en ännu viktigare roll i främjandet av sysselsättningen i framtiden.

Statsministern önskar att kommunerna ska ha mod att ge sig i kast också med kreativa sysselsättningsförsök. Fler arbetstillfällen kunde enligt Rinne skapas genom olika modeller som omfattar både utbildning och stärkande av faktorer som ökar den lokala livskraften.

Hela intervjun finns här: https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kuntaliitto-live/tyollisyystiistai/