Anvisningarna om förvaringstider överförs till databas

tietokone

Kommunförbundet har sedan en tid tillbaka utvecklat en databas för anvisningar om förvaringstider. Syftet är att det ska bli ännu lättare att söka fram förvaringstiderna med hjälp av databasen. Det första som infördes i databasen var anvisningarna om förvaringstider vid landskapsförbunden. I februari 2019 fick vi Riksarkivets beslut om varaktig förvaring av handlingar inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken finns nu också i databasen. I databasen hittar man också lätt Riksarkivets beslut.

Vi hoppas att ni bekantar er med databasen och anvisningarna om förvaringstider och ger era kommentarer, vi tar gärna emot all slags respons. Databasen vidareutvecklas utgående från responsen. Målet är att databasen ska gagna användarna så väl som möjligt vid bland annat informationssökning. Exempelvis har vi märkt ut allt material som ska förvaras varaktigt med en röd boll.

I databasen införs härnäst: 

  • Miljö- och hälsoskydd (väntar på beslut från Riksarkivet, ersätter rekommendationen Miljöhälsovård nr 16, från 2000)
  • Undervisningssektorn (väntar på beslut från Riksarkivet, ersätter Undervisningssektorn nr 12 från 2002)
  • Miljövård (under beredning vid Kommunförbundet)

 

Databasen finns på Kommunförbundets webbplats

https://www.kommunforbundet.fi/statistik-och-fakta/forvaringstider

Etiketter