Christina Gestrin till Kommunförbundet

gestrin

Christina Gestrin blir specialsakkunnig på Finlands Kommunförbund. Gestrin som knyts till Kommunförbundets svenska team kommer att fokusera på miljöfrågor och hållbar utveckling på det svenska och tvåspråkiga kommunfältet. Hon får också ansvar för utvecklingen av kontakterna till de svenska och tvåspråkiga kommunerna.

Veteranpolitikern Gestrin är agronomie- och fortsmagister med miljöfrågor som specialområde.

– Det som fick mig intresserad av uppdraget är hållbarhetsfrågor i kustkommunerna. Jag kommer också att jobba med mer traditionell intressebevakning, som jag har lång erfarenhet av från mitt politiska engagemang. Men just nu känns det aktuellt och viktigt att fokusera på hållbarhetsfrågor, säger Gestrin.

Gestrin säger att hon vill samarbeta och bolla idéer med kommunerna i Svenskfinland för att lyfta arbetet med miljövård, klimatfrågor och Östersjön och fundera kring vad som kan göras bättre och effektivare.

Ida Sulin, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet är glad att det svenska teamet får förstärkt kompetens inom substansområdet hållbar utveckling.

– Gestrin känner Svenskfinland som sin egen bakficka och har dessutom bra erfarenhet av såväl intressebevakning som utvecklingsarbete. Christina Gestrin blir en viktig tillgång för hela Kommunförbundets arbete.

Gestrin tillträder sitt uppdrag i oktober. Hon kommer närmast från Nylands förbund där hon utrett organiseringen av den svenska vården i social- och hälsovårdsreformen. Hon har varit riksdagsledamot och medlem i Nordiska rådet, vice ordförande i Svenska folkpartiet och ordförande för Folktinget. Hon är medlem i Esbo fullmäktige sedan år 2000.