En tredjedel av kommunerna har ett namn på både svenska och finska

Av Finlands 311 kommuner har 114 ett namn på både finska och svenska. Av dem är 81 enspråkigt finska, till exempel Kontiolax och Ackas. Av landets 33 tvåspråkiga kommuner har alla utom Korsnäs ett finskt och ett svenskt namn. Av de enspråkigt svenska kommunerna är det endast Mariehamn (Maarianhamina) som har ett finskt namn.

Det här framgår av en aktuell förteckning över kommunernas svenska och finska namn som Institutet för de inhemska språken och Svenska språknämnden i Finland har sammanställt i samarbete med Kommunförbundet.

Listan har skickats för granskning till de 114 kommuner, som har ett kommunnamn på både svenska och finska. Alla kommuner godkände rekommendationen.

Den nya rekommendationen utgår från förteckningen som finns i publikationen Svenska ortsnamn i Finland. Den nya listan rekommenderas istället för listan som finns i Svenska lagspråk i Finland (Slaf), och som många följer idag. Både Kommunförbundet och Statsrådets svenska språknämnd har godkänt listan, som nu ska spridas till alla myndigheter.

24 nya svenska kommunnamn

På den aktuella förteckningen finns 24 kommuner med namn på både svenska och finska, som inte finns på listan i Slaf. Vi saknar en ortsnamnslagstiftning i Finland, vilket gör det lite oklart vem som bestämmer över vilka ortsnamn. Det har varit förvirrande då rekommendationerna varierat, men nu har man velat åtgärda den här diskrepansen. Avsikten med uppdateringen är att det i fortsättningen ska finnas en rekommendation, istället för flera olika. Det är dock viktigt att komma ihåg att kommunerna har självbestämmanderätt över sina namn.

Av de 114 kommunerna är 81 enspråkigt finska. 33 kommuner är tvåspråkiga, vilket betyder att alla förutom Korsnäs har ett separat finskt namn. Korsnäs var dock enspråkigt svenskt fram till år 2015. Bland de enspråkigt svenska kommunerna, d.v.s. i praktiken de åländska kommunerna, har endast Mariehamn ett finskspråkigt namn.

De 24 nya kommunerna med separata svenska och finska namn:

 1. Ackas - Akaa
 2. Alavo - Alavus
 3. Gustav Adolfs - Hartola
 4. Halso- Halsua
 5. Ijo - Ii
 6. Ilmola - Ilmajoki
 7. Itis - Iitti
 8. Juga - Juuka
 9. Keuru - Keuruu
 10. Kides - Kitee
 11. Kontiolax - Kontiolahti
 12. Kuhmois - Kuhmoinen
 13. Laukas - Laukaa
 14. Letala - Laitila
 15. Libelits - Liperi
 16. Ruokolax - Ruokolahti
 17. S:t Mårtens - Marttila
 18. Siikais - Siikainen
 19. Vederlax - Virolahti
 20. Vemo - Vehmaa

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/namnhjalp/namn_pa_kommuner/namn_pa_kommuner_fran_finska_till_svenska