Finland lyfter fram kommunerna under ordförandeskapet för Europarådet

Europarådet har en viktig uppgift i att förverkliga de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i Europa. Europarådets arbetar även mycket med den kommunala och regionala nivån. Finland är ordförande för ministerkommittén till och med maj 2019. 
 
Europarådet har också en kongress för lokala och regionala organ. Finland har fem ordinarie ledamöter i kongressen. De ordinarie ledamöterna är Pia Kauma (Saml, Esbo), Atte Kaleva (Saml, Helsingfors), Jani Kokko (SDP, Muurame), Liisa Ansala (C, Rovaniemi) och Saara Ilvessalo (Gröna, Åbo). Deras suppleanter är Juha Rosted (Saml, Lahtis), Anni Ahlakorpi (VF, Utsjoki), Joonas Könttä (C, Jyväskylä), Irja Sokka (SDP, Kuopio) och Juho Eerola (Sannf, Kotka). Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation.

Till kongressens viktigaste uppgifter hör att följa upp hur den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse efterlevs. Det här omfattar både observation av kommunala och regionala val samt andra åtgärder som riktar sig till medlemsländerna. 

Kongressen sammanträder i Strasbourg två gånger om året men förverkligar sitt värv också via olika kommittéer och kongressens styrelse. Liisa Ansala (C), styrelseordförande för Rovaniemi stad, har varit styrelseledamot i kongressen sedan 2016. Lisa Ansalas företrädare var Helena Pihlajasaari (SDP) från Laukaa. Nästa gång sammanträder styrelsen den 1 mars 2019 i Kommunernas hus i Helsingfors.
 
De ämnen som kongressen diskuterar är relevanta även för de finländska kommunerna. Bland annat har kongressen diskuterat arbetet mot radikalisering, kommunernas utmaningar med invandring, hur unga kan aktiveras i det samhälleliga beslutsfattandet, jämställdhet mellan könen samt korruption och oetiskt beteende på kommunnivå.

Europarådets värderingar bör synas också i det finländska kommunala livet. Just nu diskuteras att den Europeiska stadgan för lokal självstyrelse, samt de goda demokratiska värderingarna som nämns i stadgan, även borde tillämpas på landskapen efter landskapsreformen.

Europarådet fyller 70 år den 5 maj 2019 – under Finlands ordförandeskap firas alltså jämna år!

Liisa Ansala
Styrelseledamot i kongressen för lokala och regionala organ
Ordförande för Rovaniemi stadsstyrelse

Läs mera:

Finland i Europarådet: målsättningar och evenemang under ordförandeskapet

Etiketter
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
  • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
  • EU:s regionkommitté
  • Kommunförbundets EU-politik
  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
  • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor