Smart nätverkande

Hur mäta delaktighet och hurdant är fullmäktigeledamotens nya förhållande till invånarna?

 

Kuntademokratiaverkosto

Dessa frågor fördjupar vi oss i under nätverksträffarna 2019 för Nätverket för kommunal demokrati. Andra aktuella teman är delaktighetsplaner och socialt hållbara städer. Nätverksträffarna är avgiftsfria och öppna för alla. Anmälningstiden börjar ca en månad före träffen.

Teman för nätverksträffarna 2019:

13.3 Delaktighetsplanerna och bedömning av deltagandet

5.6 Politisk ledning av delaktigheten och fullmäktigeledamotens nya förhållande till invånarna

9.10 Demokratidagen

28.11 Socialt hållbara städer

Nätverket för kommunal demokrati utvecklar och stärker den kommunala demokratin och är en kanal för utbyte av erfarenheter mellan olika aktörer. Kunskap och erfarenheter utbyts under träffarna, via e-postlistan och i Innobyn.

Läs mer: www.kommunforbundet.fi/kommundemokratinatverket

Se nätverkets verksamhet på video: Tukiälyä verkostosta! Medlemmar i nätverket berättar om den nytta de har av nätverkets verksamhet.

Nätverket omfattar för närvarande 600 aktörer från kommunerna, statsförvaltningen och medborgarsamhället. Följ nätverket i sociala medier: twitter.com/kuntademokratia

Kommunförbundet samordnar arbetet.  Nätverket finansieras av Kommunförbundet, Finansministeriet och Justitieministeriet.

Päivi Kurikka

Förnamn
Päivi
Efternamn
Kurikka
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2509
Mobiltelefon
+358 50 301 9068
Ansvarsområden
  • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
  • politisk ledning i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Sirkka-Liisa Piipponen

Förnamn
Sirkka-Liisa
Efternamn
Piipponen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2741
Mobiltelefon
+358 50 448 3366
Ansvarsområden
  • Utredningar som gäller förtroendevalda, organ och arvoden
  • Informationsproduktion i samband med kommunalval
  • Nätverket för kommunal demokrati
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Statistiksakkunniga