#atkpaivat

IT-dagarna för social- och hälsovårdssektorn ger inspiration för utveckling av verksamheten

Atk-päivät 2019 banneri

 

Finlands största IT-evenemang för social- och hälsovårdssektorn, Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät, ordnas 6–8.5 i Tammerfors. Under de senaste åren har antalet deltagare vuxit till nästan 2 000. Tammerforshuset och Tammerfors stad erbjuder utmärkta ramar för ett sådant storevenemang.

Arrangörerna Finlands Kommunförbund och FCG Utbildning sammanställer årligen ett digert program tillsammans med programteam som har expertis från många olika områden. I år har social- och hälsovårdsexperter från Tammerfors stad, Birkaland, Södra Österbotten och Egentliga Tavastland deltagit i utformningen av programmet.

Vid öppningssessionen dryftas regionala samarbetsformer och framtidens patientdatasystem. Under sex parallella sessioner erbjuds ett mångsidigt program från olika håll i Finland.

•    Avtalsstyrning, upphandlingsfrågor
•    Praktiska tillämpningar i digitaliseringen inom socialvården
•    Stöd för beslutsfattandet – vad behövs?
•    Digitala innovationer för den regionala hälso- och sjukvården
•    Nationella tjänster och införande av nya kunddatasystem
•    Upphandlingslagen och konkurrensutsättning
•    Informationshanteringslösningar i journalföringen inom socialvården
•    Nya vindar inom dataskyddet och skyddet av personuppgifter inom social- och hälsovården
•    Artificiell intelligens och robotik – tillämpning inom hälso- och sjukvården
•    Nationell integration av social- och hälsovården – digital agenda

Under dagarna ordnas en stor utställning med systemleverantörer och olika serviceproducenter. De har under bägge dagarna också egna sessioner där de berättar om nya produkter och tillämpningar som stöder verksamheten. Start up-företag har ett särskilt område på utställningen där de kan presentera innovativa tillämpningar.
Dagarna avslutas med en gemensam session som fokuserar på växelverkan, de möjligheter som artificiell intelligens och intelligent datahantering ger inom social- och hälsovården samt förändringshantering i anknytning till detta. Hela programmet och en anmälningslänk finns på adressen www.atkpaivat.fi

Vi ses i Tammerfors!
 

Etiketter
Kauko Hartikainen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2647
Mobiltelefon
+358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • informationssystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous