Klash handlar inte bara om innovationer utan också om människor

Tävlingen Klash har sammanfört Kommunförbundet och nio olika team med olika bakgrund. Alla nio team deltog också i tävlingens sista mentorsdag i Kommunernas hus.

Enligt Kommunförbundets strategi- och utvecklingsdirektör Markus Pauni ger Klash uttryck för det samarbete som behövs på nationell nivå.

– Ingen kan få till stånd saker ensam eller enbart i den inre kretsen. Klash ger fina möjligheter att engagera också tredje sektorn och privata aktörer.

Ivriga deltagare

Under den sista mentorsdagen var teamen ivriga och förväntansfulla.

– Historieberättandet var särskilt intressant. Hur man kan utkristallisera sin idé och formulera den till en berättelse.

– Vi önskar att mentorerna ska ge ärlig respons på våra idéer.

Teamen var också imponerade av mentorernas yrkeskunnighet, som framträdde trots det intensiva programmet. Träffarna gav teamen möjlighet att få nya synpunkter på sin idé och reflektera över den i ett större perspektiv.

– Varje gång man träffar nya människor finns det något nytt att hämta. Det har varit väldigt givande att alla mentorer har haft olika bakgrund.

– Det är tydligt att mentorerna kan ställa de rätta frågorna. Det var också fint att det var så lätt att diskutera sin idé till exempel med Peter Vesterbacka.

Mervärde i människorna

Markus Pauni är nöjd med de möjligheter Klash ger kommunsektorn. Klash är ett bra exempel på hur man kan lyfta fram utmaningar i olika kommuner och lösa dem tillsammans.

– Det bästa är att vissa utmaningar kan ha många olika lösningar, som senare kan anpassas för att användas i verksamhetsmiljöer av helt olika slag.

Klash är ett helt nytt koncept för kommunsektorn. Resultaten kommer att följas upp noggrant. Pauni poängterar att Kommunförbundet också i fortsättningen vill erbjuda kommunerna nya sätt att utveckla innovationer.

– Det största mervärdet är kanske ändå inte alltid en ny innovation utan att människornas tänkesätt förändras genom gemensamma erfarenheter och tankeprocesser, säger han.