Kommunförbundet utvecklar sin verksamhet - även internationella och EU-verksamheten förnyas

För närvarande pågår en uppdatering av Kommunförbundets strategi och verksamhetsmodell. Samtidigt granskas även internationella och EU-verksamheten samt hur vi bättre kan bemöta kommunernas behov. I vår nuvarande verksamhet ligger fokus på intressebevakningen i EU, uppgiften som sekretariat för Regionkommitténs och Europarådets kongress för lokala och regionala organ, våra internationella nätverk samt vänkommunsverksamheten. Vi ger också annat stöd för kommunernas internationella verksamhet. Målet är nu att definiera våra internationella mål, finslipa och effektivisera våra arbetssätt, beskriva verksamhetsprocesserna, förbättra förutseende, och hitta lösningar för ett tätare samarbete med kommunerna. Vi önskar, om bara möjligt, att erbjuda kommunerna mer valuta för pengarna. 

Utvecklingen av den internationella verksamheten har nyligen påbörjats. För arbetet har en ledningsgrupp, inkluderande representanter från både kommuner och regioner, utnämnts. Arbetet leds av Ida Sulin, ledare för svenska och internationella ärenden, och framskrider en sektor i taget. Kommunerna och landskapsförbunden får höra om framstegen under EU-kv-nätverkets möten. Därtill tar vi emot feedback och förslag från kommunerna och utnyttjar idéer vi tidigare samlat in. 

Nu är ett ypperligt tillfälle att få din röst hörd! Berätta hur vi kan styra vår verksamhet och tjänster för en allt mer internationell framtid för kommunerna. Medan feedbacksystemet är under arbete kan man skicka sina idéer per e-post till laura.parsama(at)kuntaliitto.fi. Vi tackar så mycket för er input redan i förhand!

 

Laura Parsama

Laura Parsama

Chef för internationella ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk