Kommunförbundets riktlinjer för vårdreformen

 

Styrelsens sammanträde 21.3.2019

Kommunförbundets styrelse godkände vid sitt sammanträde 21.3.2019 förbundets riktlinjer för revideringen av lagstiftningen om social- och hälsovård i det här skedet av beredningen. Ståndpunkten är följande:

  • Social- och hälsovårdsreformen behövs: de ursprungliga målen ska fortsättningsvis understödas
  • Det arbete som utförts i landskapen och kommunerna bör utnyttjas
  •  Det är nu möjligt att framskrida på kommun- och samkommunsbas och vidareutveckla lagstiftningen
  • Begränsningslagen behövs fortfarande: kommunerna uppmanas att noga överväga försäljning av fastigheter och utläggningar av delar av social- och hälsovården
  • Riksomfattande parlamentarisk beredning
  • I inledningsskedet enbart social- och hälsovårdsverksamhet
  • Kommunerna kan gemensamt avtala om att också organisera andra uppgifter i samarbete (t.ex. miljö- och hälsoskyddet, räddningsväsendet)
  • Samma modell passar inte för hela landet
  • Huvudstadsregionen behöver egna lösningar
  • Valfriheten kan utökas genom servicesedlar och i ett senare skede genom en personlig budget