Kommunikation, utbildning och stödpraxis vid införande av klient- och patientdatasystem – nytt stödpaket

Projektet SIIKA stöder testanvändningen av ett uppgiftsnätverk inom klient- och patientdatasystemen i samarbetsforumet AKUSTI. Projektet har tagit fram stödmaterial för kommuner, samkommuner och landskapsberedningen. Utifrån materialet kan användarna kontrollera aspekter som är viktiga i deras egna planer när det gäller kommunikation, utbildningsbehov och praxis för stöd vid införande av datasystem. Materialet beskriver bästa praxis i varje delområde. Trots att arbetet fokuserar på förändringar i klient- och patientdatasystemen och införande av dessa system, kan det tillämpas också i andra organisationer där datasystemen läggs om. Stödmaterialet finns på webbplatsen för AKUSTI, projektet SIIKA (på finska).

Nyttan av liknande gemensamt material framgick också i AKUSTI-bedömningen i december 2018 där respons om verksamheten samlades in. Resultaten av bedömningen publiceras senare.

Etiketter
Timo Ukkola

Timo Ukkola

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2091, +358 50 528 7706
Ansvarsområden
  • uppgifter i Kommunförbundets sekretariat som stöder det regionala och kommunala samarbetsforumet för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI)