Projektstöd för utvecklingssamarbeten utlyses i januari

Utrikesministeriet utlyser 31.1.2020 en ansökningsomgång för understöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt 2021–2024. Till skillnad från tidigare kan kommunerna denna gång endast ansöka om understöd i egenskap av partner till civilsamhällesorganisationer men inte som primära sökande.

Utvecklingsunderstöd kan sökas av finländska civilsamhällesorganisationer som har en eller flera partner i länder som är upptagna på OECD:s biståndskommittés lista över länder som är berättigade till officiellt bistånd.

- De senaste åren har relativt få kommuner ansökt om stöd för utvecklingssamarbeten. I fortsättningen vill Kommunförbundet i samarbete med utrikesministeriet utveckla finansieringsmodellen så att den gynnar kommunerna bättre, säger sakkunnig Laura Parsama.

Projektstödet för civilsamhällesorganisationerna är en del av den finländska utvecklingssamarbetet. Projekten ska vara i linje med Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitiska mål och den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017). I denna ansökningsomgång betonar vi särskilt lokala partners ägarskap, stärkandet av det civila samhället och samarbete mellan flera parter.

Noggrannare anvisningar för ansökningsomgången 2020 kommer att publiceras på utrikesministeriets webbplats.

Har du erfarenheter eller idéer kring kommunernas utvecklingssamarbeten? Ta i så fall kontakt med sakkunnig Laura Parsama, tfn 0504782170, laura.parsama@kuntaliitto.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk