Samarbetsmodeller för kommunen och församlingen

De genomgripande förändringarna inom kommunsektorn kan tacklas genom att stärka partnerskap och nätverk. Kommunens och församlingens verksamhetsmiljö är fortfarande i huvudsak gemensam. Till stöd för samarbetet har Kommunförbundet och kyrkostyrelsen gett ut den gemensamma handboken ”Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä” (på finska).

Publikationen tar upp kommunens och församlingens samarbete enligt situationen år 2018 och presenterar praktiska åtgärder inför framtida utmaningar. Kommunens roll när det gäller att bygga upp samhörighet och främja växelverkan betonas. Församlingen är en naturlig partner på många plan, från fostran till användning av lokaler och till turism.

Handboken ger exempel på god praxis från olika håll i landet och olika sektorer.  Den används bland annat inom utbildningen för de kyrkofullmäktige som inleder sitt mandat.

Handboken kan beställas i tryckt form eller laddas ner som avgiftsfri elektronisk publikation i Kommunförbundets nätbokhandel. Den har getts ut endast på finska.