Tom Holmroos tillträdde som informationsdirektör för Kommunförbundet

Tom Holmroos

Tom Holmroos, 51, tillträdde i oktober som informationsdirektör för Kommunförbundet. Förflyttningen till de nya arbetsuppgifterna skedde stegvis, Holmroos har tidigare fungerat som sakkunnig vid Kommunförbundet.

-    Mina tidigare uppgifter omfattade i rätt stor utsträckning kommunernas digitala frågor samt bland annat kundorienterade tjänster och tjänsteutveckling.

Holmroos kommer att arbeta med samma frågor, men ur ett bredare Kommunförbundsperspektiv. 

-    Kommunförbundet har skäl att paketera sina tjänster bättre än tidigare. Kommunförbundet har en stor potential vad gäller utvecklingen av digitala tjänster. Därtill är det viktigt att precisera vad kommunerna förväntar sig av Kommunförbundet.

Informationsdirektörstjänsten är ny. I rollen ingår att styra och leda utvecklingen av Kommunförbundets kunskapskapital samt utnyttjandet av detta kapital i förbundets tjänster och beslutsfattande. Till informationsdirektörens arbete hör också beställningen av Kommunförbundets ICT-tjänster.

Tidigare har Holmroos arbetat med utvecklingsuppgifter i olika företag, intressebevakningsuppgifter i olika organisationer samt vid Åbo stad och Sjundeå kommun.

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.