Utredning om praxis inom partnerskapsplanläggningen

Kommunförbundet har tillsammans med Aalto-universitetet inlett en utredning om samarbetet inom kommunernas och olika privata aktörers partnerskapsplanläggningsprojekt. Utredningen har som mål att kartlägga sådana förfaringssätt som är tillämpliga i samarbetet och identifiera förutsättningarna för ett lyckat samarbete mellan parterna i alla skeden av projekten, från planering till genomförande.

Utredningen inleddes med en enkät som skickades till kommunernas registraturer och som gällde samarbetet inom projekten. Man hoppas få svar i synnerhet från sådana representanter för kommunen som har praktisk erfarenhet av projekt där planläggningen gjorts i samarbete med en privat aktör. Frågan är aktuell och varje kommuns svar är mycket viktigt nu när markanvändnings- och bygglagen ska revideras.

Kommunförbundet sammanställer en publikation om partnerskapsförfaranden och om god praxis inom dem före utgången av året. I samband med enkäten kan kommunerna ge uppgifter om ett lyckat partnerskapsplanläggningsprojekt som kan utgöra ett exempel i publikationen. Genom utredningen strävar man efter att främja samarbetet mellan det offentliga och det privata inom olika planläggningsprojekt och lyfta fram god partnerskapspraxis som kommunerna kan utnyttja i sitt arbete.

Etiketter