Kommunförbundet förklarar fenomenet urbanisering och tar fram information för beslutsfattandet

Kommunförbundet har inlett ett projekt med namnet Staden i fokus som behandlar urbaniseringens konsekvenser. Det strävar efter att väcka diskussion om städernas framtida utmaningar och möjligheter. Målet är att ta fram information som i synnerhet stöder beslutsfattandet.  

Kommunförbundet förklarar och åskådliggör urbaniseringens konsekvenser samt producerar analyserad, framtidsinriktad information om fenomen som är centrala med tanke på städernas utveckling. I projektet granskas hur frågor som gäller bland annat befolkningsutveckling, arbetsplatser, ekologisk hållbarhet, ekonomi och servicestruktur samt livskraft ser ut i 23 städer i Finland (C23).  

Projektet Staden i fokus genomförs under 2020 i samarbete med utvecklingspartnerna FCG, MDI, Perlaco, FPA och Tammerfors universitet.  

De första resultaten gällande befolkningsutvecklingen samt analysen av dem publiceras under våren.  

Projektets framskridande och resultat kan följas på adressen kommunforbundet.fi/staden-i-fokus samt i sociala medier med hashtaggen #kaupunkiin.

 

Poddsändning: Vinnare och förlorare vid urbanisering... finns de?

Urbaniseringen berör finländska kommuner och regioner på olika sätt. I en kommun kämpar man med tillväxtutmaningar, medan man i en annan bekymrar sig för minskande befolkning. Temat diskuteras av Mari Vaattovaara, professor i stadsgeografi och direktör för Stadsforskningsinstitutet, och Minna Karhunen, Kommunförbundets verkställande direktör. Lyssna på avsnittet här. (på finska)

 

 

Etiketter