Ansökan om understöd för digitaliseringen i kommunerna öppnas

Anslaget är sammanlagt 10 miljoner euro och understöd kan sökas av kommuner och samkommuner.  Denna ansökningsomgång beviljas statsunderstöd endast för samprojekt mellan kommuner och/eller samkommuner. Ansökningstiden går ut 5.10.2020 kl. 16.15. 

Understöd kan sökas år 2020 för utveckling av digitaliseringen av kommunens och samkommunens beslutsfattande, förvaltningen och den kommunala demokratin samt för utveckling av distansarbete och digitala tjänster.
En mer detaljerad lista över utvecklingsobjekten och begränsningar samt ansökningsanvisningar och ansökningsblankett finns på: https://vm.fi/sv/kommunernas-digitaliseringsunderstod-2020

Frågor om ansökan besvaras vid Finansministeriet:

Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020,
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466
Frågor om hanteringen av personuppgifter: Finansministeriets dataskyddsombud Denis Galkin, tfn 02955 30040.
E-postadresser: fornamn.efternamn@vm.fi.

Kommunförbundet stöder kommuner och samkommuner som beviljats finansiering

Kommunförbundets projekt Gemensamma digitala lösningar utgör ett nätverksbaserat stöd för samarbetet mellan de kommuner som beviljats finansiering. Mer information på projektets webbplats: https://www.kommunforbundet.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/tietoyhteiskunta/yhteiset-digiratkaisut

Vänligen kontakta Kommunförbundet för mer information om kommunernas och samkommunernas samprojekt:

Jaana Nevalainen (från 27.7.2020)
sakkunnig, informationssamhället
tfn +358 9 771 2257
Jaana.Nevalainen@kuntaliitto.fi

Tommi Karttaavi (per e-post också i juli)
direktör, informationssamhället
Tommi.Karttaavi@kuntaliitto.fi

Etiketter