Användningen av Katso-koder avslutas vid årsskiftet

Anställda i kommunerna använder i sina arbetsuppgifter tjänster som kräver stark autenticering, t.ex. e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och Skatteförvaltningens Inkomstregister. Autenticeringen har skötts med Katso-koder.

Kommunförbundet gjorde i december 2020 en förfrågan till kommunerna om användningen av Katso-koder och påminde om den utmanande tidtabellen för ibruktagande av alternativ autenticering samt behovet av myndighetsinformation till kommunerna som vi berättade om 18.6.2020.

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi -autenticering och Suomi.fi -fullmakter som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). För kommunerna innebär förändringen att anställda framöver skall autenticeras med Suomi.fi -autenticering eller genom att använda ett aktivkort eller MobilID.

FPA berättade 24.11.2020, att ungefär 40 % av användarna i FPAs förmånstjänster har tagit i bruk fullmakter i Suomi.fi -tjänsten.

Till exempel FPA har inte en klar bild av vilka användarorganisationer som saknar fullmakter, så kommunikationen om detta har inte kunnat riktas till rätt mottagare.

Ansvaret för information om avvecklingen av Katso-koderna och förändringarna i användningen ligger på myndigheterna som använder denna autenticering. De skall också hjälpa med ibruktagandet av Suomi.fi -tjänsterna.

För att säkerställa fungerande tjänster för kommuninvånarna skall kommunerna själva se till att behövliga fullmakter finns för de användare som har behov av att använda myndighetstjänster som kräver stark autenticering och där Katso-koder tidigare använts. Detta kan också innebära anskaffning av utrustning i en del organisationer.

Läs mer

Etiketter