De bästa avhandlingarna inom kommunsektorn premierades

Kommunförbundet har beviljat hederspris och hedersomnämnanden till de bästa pro gradu-avhandlingarna och lärdomsproven på yrkeshögskolenivå år 2019.

Hederspriset för bästa pro gradu-avhandling fick ekonomie magister Nicolas Dolcen för sin avhandling om åtgärder för att främja cirkulär ekonomi i de sex största städerna i Finland. Avhandlingen, som gjorts för handelshögskolan vid Aaltouniversitetet, utreder hur man i de största städerna förstått och främjat cirkulär ekonomi.

Hedersomnämnandena gick till förvaltningsmagister Hanna Pyhälä för avhandlingen "Sekin kuuluu tilintarkastajalle: Kunnan tilintarkastajan rooli ja merkitys valtionapujen varmennusprosessissa” samt politices magister Axel Ramberg för avhandlingen ”Invånarinitiativ 2.0. En studie av det elektroniska invånarinitiativet i Finland samt dess utveckling under åren 2013–2018”.

Det bästa lärdomsprovet på högre yrkeshögskolenivå tar upp psykiskt välbefinnande i omorganiseringar

Hederspriset för det bästa lärdomsprovet på högre yrkeshögskolenivå gick till Tytti Alho för hennes studie ”Esimiesten henkinen hyvinvointi organisaatiomuutoksissa – Tutkimus Vaasan seudun julkisen sosiaali- ja terveysalan organisaatioista”. Avhandlingen kartlägger det psykiska välbefinnandet hos närmaste cheferna inom social- och hälsovården och hur förändringar påverkar deras psykiska välbefinnande.

Hedersomnämnandena gick till Kirsi Happonen för hennes examensarbete på yrkeshögskolenivå ”Liikelaitoskuntayhtymästä osakeyhtiöksi: Case Servica” och Miia Käyhkö för hennes examensarbete på högre yrkeshögskolenivå ”Viestintästrategian avulla kohti suunnitelmallista viestintää: Savonlinnan kaupungin viestinnän kehittäminen”.

Pro gradu-priset har delats ut sedan 1993

Finlands Kommunförbund har sedan 1993 årligen premierat den bästa pro gradu-avhandlingen med kommunal inriktning. I år premierades den bästa pro gradu-avhandlingen 2019 med Finlands Kommunstiftelses hederspris på 2500 euro och det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå med hederspris på 2000 euro. Dessutom utdelades fyra hedersomnämnanden. Prisen beviljas avhandlingar som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfulla.

Examensarbetena som premierats:

Examensarbetena som fått hedersomnämnande:

Information om Kommunförbundets pro gradu-pris: www.kommunforbundet.fi/kommunforbundets-arliga-pro-gradu-hederspris

Närmare upplysningar ger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman