Kommunförbundets årliga pro gradu -hederspris

Gradu

Finlands Kommunförbund delar varje år ut ett hederspris för den bästa pro gradu -avhandlingen som behandlar kommunalförvaltningen eller kommunsektorn. Syftet med priset är att stödja och främja kommunalt inriktad forskning.

Finlands Kommunförbund ber varje år universiteten och högskolorna föreslå högst tre avhandlingar för priset.

I år får också examensarbeten från yrkeshögskolor delta; Kommunförbundet beviljar ett eget hederspris för det bästa examensarbete från en yrkeshögskola. Hederspriset är 2 000 euro och utöver detta delas 1–2 hedersomnämnanden ut. Prisen ges för examensarbeten som behandlar ett särskilt aktuellt och givande kommunalt tema.

Sedan året 2017 beviljas gradupriset av Kommunförbundets nybildade Finlands kommunstiftelse. Beslutet om vem priset ges till fattas av Kommunstiftelsens styrelse.

Hederspriset för det bästa lärdomsprovet pro gradu om kommuner eller kommunsektorn var 2 500 euro år 2017. Kommunförbundets nybildade Finlands kommunstiftelse och Finlands 100-årsjubileum till ära delades det dessutom ut två hedersomnämnanden på 1 500 och 1 000 euro år 2017.

Hederspriset har beviljats och offentliggjorts i november 2017.

Kommunförbundets pressmeddelande 23.11.2017 om årets 2016 gradupris: Arkitekturarbeten gav Esko Härkönen årets bästa gradu pris

Brev till universitetens informationsenheter 5.4.2018 (Bilagan nedan)

Brev till ansvariga för kommunikationen i yrkeshögskolorna (Bilagan nedan)

Listan av beviljade gradupriser åren 1992-2017 (Bilagan nedan på finska)

Hederspris och hedersomnämnanden år 2017:

Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto