Kommunförbundets årliga pro gradu -hederspris

Finlands Kommunförbund beviljar varje år ett hederspris för det bästa pro gradu-lärdomsprovet som behandlar kommunförvaltningen eller kommunsektorn. Priset ges för en avhandling som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfull. Målet med att bevilja ett hederspris är att stödja och främja forskning inom kommunsektorn.

Finlands Kommunförbund ber varje år universiteten att föreslå minst tre avhandlingar på pro gradu-nivå.

Sedan 2018 delar vi också ut ett hederspris för en avhandling som avlagts som en del av en yrkeshögskoleexamen. Utöver hederspriset på 2 000 euro delas 1–2 hedersomnämnanden ut. Prisen ges för yrkeshögskoleavhandlingar som behandlar ett kommunalt tema och som är synnerligen aktuella och nyttiga.

Hedersprisen delas ut av Kommunförbundet via Finlands Kommunstiftelse. Beslutet om vilket arbete som ska premieras fattas av Finlands Kommunstiftelse,
 

Tilläggsmaterial och länkar

Nyhet 11.12.2019 om årets pris 2018: Årets kommunala pro gradu: avhandling om barnfamiljers delaktighet vid mötesplatser med låg tröskel

Pressmeddelande 27.11.2018 om årets pris 2017: Årets kommunala pro gradu: Mer samarbete i klimatåtgärderna / Första premierade avhandlingen inom högre yrkeshögskoleutbildning synar ledarskapet

Kommunförbundets pressmeddelande 23.11.2017 om årets gradupris 2016: Årets bästa kommunala pro gradu gick till Esko Härkönen för avhandling om en föregripande planerings- och byggprocess i offentliga byggnadsprojekt

Brev till universitetens kommunikationsenheter och till yrkeshögskolor 20.3.2019: (Bilagor nedan)

Listor över de pro gradu-arbeten som Kommunförbundet premierat 1992–2018 och de yrkeshögskoleavhandlingar som premierats 2017–2018: (Bilagor nedan)

 

Premierade avhandlingar 2018:

Minna Heinström, Östra Finlands universitet: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181428/

Riikka Vitikka, yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu: https://www.theseus.fi/handle/10024/155060

Avhandlingar som fått hedersomnämnande 2018:

Josefina Riuttala, Tammerfors universitet: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104935

Anna Kokkonen, yrkeshögskolan Metropolia: https://www.theseus.fi/handle/10024/145460