Kommunförbundets, Kevas och Finlands Kommundirektörer rf:s enkät om kommundirektörernas arbetshälsa 2020

Kommunförbundet har skickat en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa till alla kommun- och stadsdirektörer i Finland. Det är fråga om Kommunförbundets och Kevas enkätundersökning och den har tidigare genomförts åren 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 och 2018. Enkäten genomförs under december 2020 och resultaten publiceras i början av 2021.

Enkäten för år 2020 omfattar följande delområden:

  • arbetsförmåga och arbetets svårighetsgrad
  • besluts- och ledningssystemets funktion
  • ledningsgruppsarbete
  • direktörsavtal och utvecklingssamtal
  • trakasserier och hot
  • arbetets etik
  • resurser och ork i arbetet
  • aktuella förändringar och karriärutsikter.

Enkäten innehåller också några frågor om eventuella konfliktsituationer samt om hur coronaepidemin påverkat arbetet och arbetshälsan.

De erhållna resultaten ger värdefull information om läget och utvecklingen för de finländska kommundirektörernas arbetshälsa. På basis av resultaten planeras i samarbete med Keva och Finlands Kommundirektörer rf åtgärder som stärker kommundirektörernas arbetshälsa. Resultaten kommer också att utnyttjas i utbildningen för de förtroendevalda inför den nya fullmäktigeperioden.

Läs mer om resultaten från kommundirektörsenkäten 2018:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman