Pressmeddelande, 

Varannan kommundirektör överväger att byta bransch

(Kommunförbundet, Keva och Finlands Kommundirektörer rf informerar 9.8.2018) Kommundirektörerna är nöjda med sitt arbete och de upplever sin arbetsförmåga som bra. Trots det har över hälften övervägt byte av bransch framgår det av en färsk undersökning. Resultatet påvisar att kommundirektörerna allt oftare är personer som ser sig som proffs på ledarskap. Då är det bra att flytta från en sektor till en annan och på så sätt stärka sin ledningskompetens. Resultatet av undersökningen offentliggörs på Kommundirektörsdagarna i Joensuu på torsdag. 

Enligt en undersökning som Keva, Kommunförbundet och Finlands Kommundirektörer rf genomförde i juni bedömer 82 % av kommundirektörerna att deras arbetsförmåga är rätt bra eller mycket bra i förhållande till de psykiska krav som arbetet ställer. 

- Det här är ett utmärkt resultat med tanke på de aktuella stora omvälvningarna i kommunsektorn, säger Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen. Över 95 % av kommundirektörerna känner entusiasm i sitt arbete och är energiska, medan 77 % anser att de har bra möjligheter att påverka. Arbetet som kommundirektör är belastande men samtidigt inspirerande och givande. 

- Drygt hälften av kommundirektörerna har alternativa planer för yrkeskarriären, säger Kietäväinen. Denna andel har under de senaste åren ökat avsevärt. 57 % har övervägt byte av bransch och 38 % byte till en annan kommunorganisation. Alternativa planer är vanligast hos under 40-åringar (68 %) och personer som arbetat högst två år som kommundirektör (67 %).

Av kommundirektörerna uppgav 41 % att de har upplevt hot eller trakasserier i sitt arbete.

- Det är bra om kommunerna har anvisningar för hotfulla situationer och trakasserier som tjänsteinnehavare och förtroendevalda upplever. Det krävs mer diskussion om hotfulla situationer och trakasserier i kommunerna och även i allmänheten, och ingripandet i trakasserier borde i större utsträckning också tas upp på utbildningar, säger Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen.

I ljuset av resultaten tycks varken landskaps- eller vårdreformen inverka på kommundirektörernas välmående så mycket som den allmänna diskussionen låter påskina. Drygt hälften av de kommundirektörer som svarade på enkäten sade att diskussionen om den pågående landskaps- och vårdreformen inte har någon som helst inverkan på den egna arbetshälsan. Men 28 % upplever ändå att den aktuella diskussionen inverkar negativt på arbetshälsan.

Enligt undersökningen fungerar samarbetet med kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens ordförande väl. Kompetensen hos ledamöterna i kommunstyrelsen och den strategiska ledningen av styrelsen borde enligt de personer som svarade få större uppmärksamhet. 

80 % av kommundirektörerna har ett utvecklings- eller resultatsamtal årligen. 73 % är rätt nöjda eller mycket nöjda med samtalet. De rutiner enligt vilka villkoren för arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden granskas får kritik: 41 % av kommundirektörerna är rätt missnöjda eller mycket missnöjda med dem.

Resultaten framgår av en undersökning som genomfördes i juni och som besvarades av 184 kommundirektörer. Svarsprocenten var 59. Undersökningen genomfördes i samarbete med Keva, Kommunförbundet och Finlands Kommundirektörer rf. Motsvarande undersökning har genomförts med cirka två års mellanrum sedan 2007. 

För ytterligare information:
Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 0400 486 043
Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen, tfn 044 976 4225
Ordförande för Finlands Kommundirektörer rf Heidi Rämö, tfn 040 133 7803

Rapporten och resultaten av undersökningen i sin helhet offentliggörs i samband med Kevas forskningsseminarium i december. 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.