Ny handbok i kriskommunikation för kommunerna

Kommunförbundet har publicerat en ny handbok i kriskommunikation för kommunerna. Den har gjorts med tanke på exceptionella situationer i allmänhet.

Handboken erbjuder information som kan ligga till grund för kommunernas och de kommunalt anknutna organisationernas anvisningar som utgår från lokala förhållanden och konkreta hotbilder. De är bra att göra en kompakt minneslista över de kommunikationsinsatser som krävs vid exceptionella situationer, även små sådana. En sådan lista bör finnas till hands hos alla chefer och kommunikationsansvariga.

Kommunförbundets handbok har länkar till statens och de enskilda kommunernas kriskommunikationsanvisningar. Handboken har också utnyttjat den regionala planeringen av kriskommunkation som gjordes under ledning av Inrikesministeriet år 2019.

Coronaepidemin har påskyndat utgivningen av handboken för kommunernas kriskommunikation. Den innehåller en kompakt komihåglista för webbkommunikation under den aktuella epidemin.

Läs mer om dessa teman