Kommunförbundets kundtjänst

Skicka din fråga till rätt e-postadress

Kommunförbundet har sakkunniga på många olika områden, och det gäller också juristerna. Det är viktigt att frågor från våra kunder går till en jurist som känner till det område som frågan gäller. Förbundet har därför skapat e-postadresser enligt ämnesområde.
 

Juridisk rådgivning

Vänligen skicka din fråga direkt till adressen för det ämnesområde frågan gäller, så kan vi betjäna dig snabbare. 

Kommunförbundets rådgivning och tjänster riktar sig till kommunernas och våra medlemsorganisationers anställda och förtroendevalda i frågor som gäller deras arbete och uppdrag.

 

Kommunförbundet håller på att utveckla sina tjänster. Vi informerar om eventuella förändringar i servicen senare.

Etiketter