Statsunderstöd för utveckling av barn- och familjetjänster kan sökas

Kommunförbundet vill uppmärksamma utvecklingsarbetet och beredningen av barn- och familjetjänsterna (LAPE) inom programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral.

Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet under 2020–2022. Ansökan om statsunderstöd för utvecklingsverksamhet pågår som bäst som en del av programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Nu utdelas statsunderstöd för utveckling av familjecentraler och tidigt stöd i vardagen samt missbrukar- och mentalvård med låg tröskel för barn och ungdomar. Ansökningstiden går ut 31.3.

I det fortsatta LAPE-arbetet betonas samarbete och fungerande samarbetsformer mellan flera aktörer för en bra vardag. Tidigt stöd och tillgången till vård ska stärkas särskilt inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Undervisnings- och kulturministeriets samt Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 20.1.2020

Förutsättningen för framgångsrikt utvecklingsarbete och erhållande av statsunderstöd är samarbete mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet (SISOTE) i regionen. Därför måste ansökningar om statsunderstöd för barnens och de ungas samt familjernas tjänster inom programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral upprättats tillsammans med representanter för regionens social- och hälsovårdsväsende och bildningsväsende. Beredningen kan ske till exempel inom ramen för landskapets LAPE-samarbetsgrupp eller nätverket SISOTE. Om det inte finns något färdigt nätverk i landskapet måste man se till att den gemensamma SISOTE-beredningen av ansökan om statsunderstöd genomförs på annat sätt.

Kommunförbundet uppmuntrar kommunerna att stärka det befintliga SISOTE-samarbetet inom landskapet. Planeringen och beredningen av den aktuella ansökan om statsunderstöd är en del av det här arbetet.

Information om ansökandet ges av ministeriet och av THL. Ministeriets kontaktinformation finns i pressmeddelandet och vid THL svarar projektchef Hanne Kalmari på frågor, tfn 0295247779, hanne.kalmari@thl.fi

Kommunförbundets kontaktpersoner för LAPE och SISOTE-nätverket är utvecklingschef Irmeli Myllymäki och direktör Tarja Myllärinen.

Etiketter