Årets bästa slutarbeten med kommunal inriktning premierade – en avhandling om markanvändning i det välfärdsfrämjande arbetet samt ett lärdomsprov om hemrehabilitering fick pris

Kommunförbundet har beviljat hederspris och hedersomnämnanden till de bästa pro gradu-avhandlingarna och lärdomsproven på yrkeshögskolenivå år 2020.

Hederspriset för bästa pro gradu-avhandling gick till förvaltningsmagister Kaisu Sahamies för avhandlingen ”Maankäyttö monialaisessa hyvinvoinnin edistämistyössä. Maankäytöstä vastaavien viranhaltijoiden hyvinvointikäsitykset ja -tiedon käyttö”. I avhandlingen, som gjorts vid fakulteten för ledning och ekonomi vid Tammerfors universitet, granskas erfarenheterna bland ledande tjänsteinnehavare med ansvar för markanvändningen när det gäller deras roll i främjandet av invånarnas välfärd, och hurdana välfärdsuppfattningar och välfärdsdata de stöder sig på i sitt arbete.

– Välfärden sedd ur markanvändningsplaneringens synvinkel är ett aktuellt och viktigt ämne som har undersökts rätt lite, så Sahamies avhandling har både nyhetsvärde och en genuin efterfrågan och användbarhet i kommunerna. Dessutom ökar ämnesområdets betydelse som en del av kommunernas omfattande främjande av välfärd och hälsa i och med social- och hälsovårdsreformen, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Hedersomnämnanden beviljades ekonomiemagister Rosa Höykinpuro för avhandlingen ”Koordinering av världens bäst fungerande stad - att kunna skapa nya koordineringsförfaranden och rutiner efter en organisationsförändring” samt arkitekt Panu-Petteri Kujala för avhandlingen ”Koskelan täydennysrakentamisen periaatteet”.

Det bästa lärdomsprovet på högre yrkeshögskolenivå utvecklade ett koncept för hemrehabilitering

Hederspriset för det bästa lärdomsprovet på högre yrkeshögskolenivå beviljades Karoliina Sutinen och Virpi Gröhn för lärdomsprovet ”Kotikuntoutuksen juurtuminen ja kehittäminen”. Lärdomsprovet, som gjordes vid yrkeshögskolan Karelia, hade som syfte att utveckla verksamheten för de anställda inom hemvården genom ett koncept för rehabilitering.

– Sutinens och Gröhns lärdomsprov är ett utmärkt exempel på nära samarbete mellan yrkeshögskolan och regionen i ett gemensamt arbetslivsorienterat utvecklingsarbete. Resultaten av lärdomsprovet kan utnyttjas inom hemrehabiliteringen och även i större utsträckning när social- och hälsovårdstjänsterna utvecklas, säger Pekola-Sjöblom.

Hedersomnämnandena gick till Emmi Tirri för lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå ”Sokerina pohjalla: Taidekahvit -verkoston sisäisen vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen” och till Päivi Tuppurainen för lärdomsprovet på högre yrkeshögskolenivå ”Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa: Posion kunnan riskienhallintapolitiikka”.

Pro gradu-pris har beviljats sedan 1993 – YH-lärdomsprov premierades nu för fjärde gången

Kommunförbundet har sedan 1993 årligen premierat den bästa pro gradu-avhandlingen med kommunal inriktning. I år premierades även den bästa pro gradu-avhandlingen från år 2019 med Finlands Kommunstiftelses hederspris på 2 500 euro och det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå med hederspriset på 2 000 euro. Dessutom utdelades fyra hedersomnämnanden.

Prisen beviljas avhandlingar som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfulla.

– Vid bedömningen har man särskilt uppmärksammat den praktiska nyttan av avhandlingen eller lärdomsprovet för kommunsektorn, säger Pekola-Sjöblom.

Avhandlingarna som premierats:

  • Kaisu Sahamies: ”Maankäyttö monialaisessa hyvinvoinnin edistämistyössä. Maankäytöstä vastaavien viranhaltijoiden hyvinvointikäsitykset ja -tiedon käyttö”
  • Karoliina Sutinen och Virpi Gröhn: ”Kotikuntoutuksen juurtuminen ja kehittäminen”

Lärdomsproven som fått hedersomnämnanden:

  • Rosa Höykinpuro: ”Koordinering av världens bäst fungerande stad - att kunna skapa nya koordineringsförfaranden och rutiner efter en organisationsförändring”
  • Panu-Petteri Kujala: ”Koskelan täydennysrakentamisen periaatteet”
  • Emmi Tirri: ”Sokerina pohjalla: Taidekahvit -verkoston sisäisen vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen.”
  • Päivi Tuppurainen: ”Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa: Posion kunnan riskienhallintapolitiikka”

Information om Kommunförbundets pro gradu-pris: www.kommunforbundet.fi/kommunforbundets-arliga-pro-gradu-hederspris

Närmare upplysningar vid Kommunförbundet:
forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman