Det nya servicelöftet strukturerar kundrelationsarbetet inom yrkesutbildningen

Kommunalt anknutna anordnare av yrkesutbildning är en av Kommunförbundets viktiga kundgrupper. Representanter för högsta ledningen inom yrkesinriktad utbildning bildar Areena-nätverket som har 40 medlemmar bland yrkesutbildningsanordnare. Kommunförbundet samordnar Areena-nätverket och erbjuder expertstöd.

- För att kunna ge bästa möjliga service behöver vi känna våra kunders kärnverksamhet, olikheter, styrkor och utmaningar. Vi vill uppfylla våra kunders förväntningar och erbjuda den information och de tjänster de behöver, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

I framtidens kommun kommer tjänsterna för livskraft, inklusive kompetens och sysselsättning, att ha en central roll.

– När kommunerna tar över arbets- och näringstjänsterna kommer kompetensutvecklingen att betonas. Helheten fungerar bäst när den sammanför kommunernas sysselsättnings-, näringslivs- och utbildningspolitik. Yrkesutbildningens betydelse kommer i synnerhet att accentueras. På det lokala planet går det att snabbt och smidigt möta områdets utmaningar med tillgången på kompetent arbetskraft, säger Karhunen. 

Brett stöd med hjälp av kommunfamiljen 

Under våren 2021 utvecklade Kommunförbundet sitt kundrelationsarbete och slutresultatet blev ett servicelöfte för yrkesutbildningsanordnare. Servicelöftet samlar de viktigaste målsättningarna för utvecklandet av nätverket, förbundets service och kundrelationsarbetet de kommande åren. Servicelöftet har definierats i samarbete med nätverkets medlemmar. 

I samband med kundrelationsarbetet identifierades gemensamma teman som har betydelse för yrkesutbildningen. Dessa är till exempel behovet av arbetskraft och matchningen, bildningsuppgiftens betydelse i kommunerna till följd av vårdreformen, befolkningsutvecklingen och krympande årskullar samt yrkesutbildningens anseende. 

Kommunförbundets styrkor var enligt kunderna vår övergripande syn på kommunsektorn samt rollen som gedigen intressebevakare. Kommunförbundets breda sakkunskap inom olika teman samt stödet från kommunfamiljens organisation (KT Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna, Avainta och Keva) är värdefulla för anordnarna av yrkesutbildning. FCG:s utbildningar och konsultation kompletterar för sin del serviceutbudet. 

Yrkesutbildningen är med i mångt och mycket och både verksamhetsmiljön och de som studerar är mycket olika. För att Kommunförbundet ska kunna påverka i frågor som är viktiga för yrkesutbildningen är det viktigt att få kundernas synpunkter och att bearbeta frågorna tillsammans.

- För yrkesutbildningsanordnare är det viktigt de ses som stärkare av kommunernas livskraft i en vidare bemärkelse. För oss aktörer är Areena-nätverket ett viktigt forum för dialog och för att formulera gemensamma ställningstaganden. Med ett gemensamt budskap får vi större pondus, säger Areena-nätverkets ordförande Päivi Saarelainen, rektor för utbildningscentret Salpaus.

Kommunförbundet lyfter fram yrkesutbildningen och dess styrkor både i kommunsektorn, i en bredare diskussion och i det nationella beslutsfattandet.

 

Servicelöftet för de kommunalt anknutna anordnarna av yrkesutbildning kan läsas i bilagan. 

Närmare upplysningar:

Maarit Kallio-Savela, Utvecklingschef, tfn +358 50 437 0045

Essi Ratia Projektsakkunnig, tfn +358 50 463 7695

Päivi Saarelainen Ordförande för Kommunförbundets nätverk för anordnare av yrkesutbildning, Areena, rektor för utbildningscentret Salpaus, tfn 0500 716751
 

 

Tags