Kommunernas avtal påverkas

Gramex erbjuder streamingtillstånd för bakgrundsmusik

Kommunerna behöver köpa tillstånd från upphovsrättsorganisationerna bland annat för evenemang med bakgrundsmusik eller vid kopiering av material för undervisningsändamål.
kuulokkeet_kuvituskuva

Slut på undantagen under pandemin

Gramex specialtillstånd för streaming under coronapandemin upphör 30.9.2021. Från och med oktober är det Musiikkiluvat.fi som beviljar streamingtillstånden på Gramex vägnar.

Ett streamingtillstånd förutsätter ett gällande Kommunavtal och streamandet ska enligt Gramex vara riktat endast till kommuninvånare. Avgiften för streamingtillståndet är 20 procent av den avgift kommunen betalat för Kommunavtalet.

Bakgrundsmusik på kommunens evenemang förutsätter tillstånd

När kommunen ordnar ett ickekommersiellt evenemang och streamar bakgrundsmusiken till deltagarna på webben måste kommunen ha ett streamingtillstånd från Gramex.

Enligt streamingtillståndet för bakgrundsmusik får deltagare delta i ett pågående evenemang på webben. Det kallas också livestreaming eller webbsändning i realtid.

Kommunen kan använda applikationer som till exempel Teams, Zoom eller Meet. Den kan också sända evenemanget på sin egen webbplats. Streamingen ska alltså ske genom en sådan plattform som låter kommunen själv kontrollera deltagandet och innehållet.

Enligt Gramex streamingtillstånd får kommunen varken spela in evenemanget eller spela upp det senare, kommunen får inte heller sända evenemanget på plattformar som Youtube, Instagram, Facebook och TikTok.

Vad avses med bakgrundsmusik

Kommunen behöver tillstånd för att ordna följande typer av evenemang:

 • ledd gymnastik, dans, motion och idrott
 • musiklekskolor och musikklubbar
 • uppvisningar och träningar
 • idrottsevenemang
 • fester i skolor och daghem samt kommunala klubbar
 • elevkårernas evenemang
 • kurser och arbetshälsofrämjande aktiviteter
 • personal- och kundevenemang
 • kommunala möten

Återuppspelning av ett evenemang kräver separat tillstånd

Om kommunen vill streama evenemanget på kommersiella plattformar som Youtube, Instagram, Facebook, TikTok eller motsvarande räcker det inte med Gramex tillstånd för den upphovsrättsliga ersättningen för musiken. Tillstånden för användning av kommersiella plattformar i sociala media och återuppspelningar beviljas av Teosto och skivbolagen som representerar inspelningarna.

 

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Kommunförbundet har förhandlat fram rekommendationsavtal

 • Avtalet med Kopiosto rf gäller ersättningar för kopiering och inspelningar.
 • Avtalet med upphovsrättsbyrån för tonsättare Teosto rf gäller ersättningar för musikframföranden.
 • Avtalet med upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf gäller ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik.

Kommunerna har i praktiken anslutit sig till avtalen.

 

Läs mer

Mer på webben

Taustamusiikin striimauslupa kunnan toimintaan
Musiikkiluvat.fi

Kommunförbundets webbplats

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.