Kommunförbundet har inlett projekt som dokumenterar ungdomsarbete och kulturverksamhet i kommunerna

Kommunförbundet har inlett två projekt som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avsikten är att skapa digitala plattformar för det kommunala ungdomsarbetet och dokumentationen av kommunernas kulturarbete.
Projektet för dokumentation av kommunalt ungdomsarbete ska skapa ett dokumentationssystem som möter behoven i ungdomsarbetet i kommunerna. Projektet synliggör ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten i kommunerna. Målet är att skapa ett lättanvänt system med stor utbredning i ungdomsverksamheten och som producerar data till stöd för kommunalt och nationellt beslutsfattande.   

Planering, verkställande och bedömning genomförs i samarbete med kommunerna, det kommunala ungdomsarbetets kompetenscentrum Kanuuna och Regionförvaltningsverket. Det planerade arbetet bygger på tidigare utveckling av dokumentation och dataframställning. Avsikten är att första versionen av systemet ska finnas tillgänglig för ungdomsverksamheten under år 2021.

I projektet Kommuninformation om kultur skapas en faktabas, en plattform med centrala data om kommunernas kulturverksamhet. Målet är stärka dataproduktionen och faktabasen, förbättra informationshanteringen och den strategiska kompetensen på kommunal- och nationell nivå, samt att främja kommunernas samarbete vid dataproduktion och utveckling av tjänster.  
Projektet stöder kulturpolitikens strategi 2025 och efterlevnaden av lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kommunförbundet har fått Undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande utvecklingsuppdrag med finansiering för tre år. Projektet genomförs tillsammans med Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore. 

Kommunerna är en viktig intressentgrupp. Kommunernas representanter kallas till styrgruppen eller arbetsgrupperna för att definiera informationen och informationsinnehållet och planera en digital plattform. Informationen för pilotprojektet samlas och innehållet i kunskapsunderlaget beslutas tillsammans med kommunerna. Andra viktiga intressentgrupper utöver kommunerna är Undervisnings- och kulturministeriet, Statistikcentralen, Centret för konstfrämjande och utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans.

Projektchef för projektet är Tiina Pohjanen. Rapporter om projektets framskridande kan läsas i Kommunförbundets nyhetsbrev och på förbundets webbplats.
 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe