Kommuninformationsprojektet KULTTI

Kommunförbundet utvecklar dataproduktionen inom kommunernas kulturverksamhet

Kommunförbundet har genom ett beslut av Undervisnings- och kulturministeriet 19.11.2020 getts ett riksomfattande utvecklingsuppdrag att främja utvecklandet av en faktabas om kommunernas kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019).

Kommunernas betydande roll i bevarandet, utvecklandet och tillhandahållandet av kultur är inte känd. Det är inte lätt att ta fram jämförbar information om kommunernas kulturverksamhet. Nationellt, regionalt och lokalt behövs kontinuerlig och uppdaterad information om kulturverksamhetens situation i kommunerna. Information behövs inte bara för den nationella kulturpolitiken, också media, beslutsfattare, tjänsteinnehavare och kulturanvändare behöver information om kulturens resurser och utbud. Verksamheten och satsningarna bör göras synliga så att man kan utvärdera utvecklingen. 

Kommuninformationsprojektet KULTTI inom kulturverksamheten är ett nationellt utvecklingsuppdrag    

I projektet Kommuninformation om kultur skapas en faktabas, en för alla kommuner öppen plattform med jämförbara ekonomi- och verksamhetsuppgifter om kommunernas kulturverksamhet. I projektet kartläggs befintlig information och behovet av ny information i kommunerna samt definieras datainnehållet. Utöver insamling av uppgifter skapas en lättanvänd digital plattform och ett användargränssnitt för insamling, förvaring, uppdatering och användning av information.

Samarbetspartner

Faktabasen utvecklas av Kommunförbundet och Cupore tillsammans med kommunsektorn. Konsortiet driver projektet i tätt samarbete med kommunerna. Projektets viktigaste intressentgrupper är Undervisnings- och kulturministeriet, Statistikcentralen, Centret för konstfrämjande och det nationella utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans som koordineras av Esbo stad.

Projektet KULTTI avslutas 2021 men avsikten är att för alla kommuners bruk skapa en bestående faktabas som uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore är projektets sakkunniga inom kulturpolitisk forskning. Dess uppgift är att ta fram mångsidig information om konst- och kulturpolitik samt förmedla information och öppna diskussionen. Forskningscentret drivs av stiftelsen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.

Närmare upplysningar:

Tiina Pohjanen, projektchef, tfn +358 50 562 5870, tiina.pohjanen(a)kommunforbundet.fi

Minna Ruusuvirta, specialforskare, tfn +358 50 326 8014, minna.ruusuvirta(a)cupore.fi

Vappu Renko, forskare, tfn +358 50 566 0360, vappu.renko(a)cupore.fi

Läs mer:

cupore.fi

kommunförbundet.fi

Etiketter

Tiina Pohjanen

Projektchef
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2214, +358 50 562 5870
Ansvarsområden
  • projektet för dokumentation av kommunalt ungdomsarbete
  • projektet Kommuninformation om kultur