Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Kopiosto rf undersöker kopieringen i kommuners och samkommuners verksamhetsställen

Kopiosto rf undersöker under hösten 2021 kopieringen av tryckta publikationer och internetmaterial i kommuners och samkommuners verksamhetsställen.

Informationen från undersökningen används för att utreda

  • hur mycket upphovsrättsskyddat material som kopieras och innehållet i detta material
  • för redovisning av insamlade ersättningar till upphovsmän och
  • förläggare samt för att utveckla licenslösningar.

Nästan alla kommuner och samkommuner i Finland har Kopiostos kopieringslicens. Kopieringslicensen förutsätter att man på begäran deltar i en kopieringsundersökning. 

Verksamhetsställena som valts för undersökningen har valts slumpmässigt, och undersökningen genomförs genom en internetenkät (quenchtec.com) som förmedlas till verksamhetsställets personal. Kopiosto sänder under september, oktober och november ett meddelande om undrsökningen till registraturen i de kommuner och samkommuner som blev utvalda att delta i undersökningen. Registraturen skickar vidare meddelandet till de verksamhetsställen som Kopiosto har  angett. 

 

Läs mer

Kommunförbundets webbplats

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Mer på webben

Kopiering av publikationer och verk: Kommuner och samkommuner
Kopiosto rf

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe