Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Kopiosto rf undersöker kopieringen i kommuners och samkommuners verksamhetsställen

Kopiosto rf undersöker under hösten 2021 kopieringen av tryckta publikationer och internetmaterial i kommuners och samkommuners verksamhetsställen.

Informationen från undersökningen används för att utreda

  • hur mycket upphovsrättsskyddat material som kopieras och innehållet i detta material
  • för redovisning av insamlade ersättningar till upphovsmän och
  • förläggare samt för att utveckla licenslösningar.

Nästan alla kommuner och samkommuner i Finland har Kopiostos kopieringslicens. Kopieringslicensen förutsätter att man på begäran deltar i en kopieringsundersökning. 

Verksamhetsställena som valts för undersökningen har valts slumpmässigt, och undersökningen genomförs genom en internetenkät (quenchtec.com) som förmedlas till verksamhetsställets personal. Kopiosto sänder under september, oktober och november ett meddelande om undrsökningen till registraturen i de kommuner och samkommuner som blev utvalda att delta i undersökningen. Registraturen skickar vidare meddelandet till de verksamhetsställen som Kopiosto har  angett. 

 

Läs mer

Kommunförbundets webbplats

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Mer på webben

Kopiering av publikationer och verk: Kommuner och samkommuner
Kopiosto rf

Läs mer om dessa teman