Åtgärdsprogrammet Offentlig upphandling

Nätverket Inflytelserika upphandlare påskyndar uppskalningen av välfungerande verksamhetsmodeller

 

Kommunminister Sirpa Paatero öppnade i dag den 31 maj verksamheten inom nätverket Inflytelserika upphandlare. Nätverket delar med sig av god praxis, det påskyndar uppskalningen av välfungerande verksamhetsmodeller och utvecklar upphandlingarnas genomslag över organisationsgränserna. Nätverket är en del av åtgärdsprogrammet Offentlig upphandling, vars syfte är att främja genomslagningen hos de medel som används för offentlig upphandling och de offentliga finansernas hållbarhet. 

”Kommunernas och statens årliga upphandlingar från företag och organisationer är över 30 miljarder euro. De upphandlande enheterna i nätverket av Inflytelserika upphandlare står för en betydande del av summan. Det är viktigt att deras expertis utnyttjas så att de bästa upphandlingsmodellerna ska kunna användas i allt större utsträckning”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

I nätverket deltar organisationer från olika håll i Finland och från olika branscher

Nätverket samordnas som en del av temagruppen för strategisk ledning, som inrättats som en del av handlingsprogrammet för Offentlig upphandling. Nätverkets verksamhet syftar till att utveckla den offentliga upphandlingen på ett framförhållande och organisationsöverskridande sätt.

"Vi gör ett gott arbete i Finland för att utveckla ledningen av offentlig upphandling. Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma mer och lära oss också av andras erfarenheter", konstaterar nätverkets första alternerande ordförande, upphandlingsdirektören Jorma Lamminmäki från Helsingfors stad. 

Vid nätverkets inledande möte den 31 maj diskuterades behoven av nätverksverksamhet och möjligheterna till internationellt samarbete. ”Med hjälp av nätverket Inflytelserika upphandlare kan vi skapa helt nya samarbetsmodeller och lösningar för offentlig upphandling. Deltagarna formar själva verksamhetens aktivitet och karaktär. Samarbetet begränsas inte enbart till Finland och nätverket gör det möjligt att söka lärdomar och bygga upp internationellt samarbete ", konstaterar ledarna för temagruppen Strategiskt ledarskap Antti Rissanen från finansministeriet och Maria Röykkä från Hansel.

Ytterligare information

Finansministeriet:

Specialmedarbetare: Lauri Finér, tfn 041 501 2317, lauri.finer (at) vm.fi 

Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Kommunförbundet:

Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.