Sysselsättningsmodellen blir verklighet

Kommunförbundet och kommunerna är nöjda med att regeringen vid ramförhandlingarna beslutade om en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Kommunerna har jobbat hårt för detta: sysselsättningsförsöken i kommunerna samt den sysselsättningsmodell som bereddes i höstas och som Kommunförbundet faciliterat visar vägen för förändringen. 

– Målet är ett dynamiskt ekosystem, där kommunen samlar olika aktörer och där den offentliga, privata och tredje sektorn arbetar tillsammans för att förbättra sysselsättningen. Kommunerna får nu visa vad de går för i främjandet av sysselsättningen, och Kommunförbundet stöder kommunerna med ett nytt koncept för samarbete, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

När arbetskraftstjänsterna ordnas på lokal nivå är man nära både de arbetssökande, arbetsgivarna och företagen. De så kallade arbetslivstjänsterna, dvs. arbets- och näringstjänsterna, är närservice. Ett sådant system har tillämpats i många andra nordiska länder, med goda resultat.

Ekosystemet

De nuvarande försöken är inte en slutgiltig modell, utan genom dem bereds en övergång till en permanent sysselsättningsmodell. En dynamisk servicestruktur där man på lokal nivå har hand om både de arbetssökandes och arbetsgivarnas tjänster ger nya livskraftsverkningar.  

– Det är viktigt att genast inleda det egentliga arbetet, dvs. att skapa kontaktytor mellan olika aktörer, fortsätter Minna Karhunen.

Som ett led i överföringen av ansvaret för sysselsättningstjänsterna ska finansieringsansvaret för tjänsterna och förmånerna ses över så att modellen uppmuntrar till att främja sysselsättningen enligt samma modell som i andra nordiska länder. Överföringen av ansvaret för sysselsättningstjänsterna är en omfattande helhet som bereds samtidigt som andra reformer som påverkar tjänsterna för arbetslösa och kommunernas uppgifter. 

– Att uppgifterna överförs till kommunerna betyder inte att staten inte längre behöver satsa på dem. Nyttan för livskraften kommer från förbättrad sysselsättning, inte från besparingar i sysselsättningstjänsterna, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Tags
Timo Reina

Timo Reina

vice verkställande direktör
Förbundets ledning
+358 9 771 2700
Ansvarsområden
  • kommunalekonomi
  • region- och näringsfrågor och EU:s strukturpolitik
  • sysselsättning och invandrarfrågor
  • arbetsmarknads- och personalfrågor (inkl. utveckling och pensionspolicy)
  • samhälls-, teknik- och miljöfrågor
  • kommunutveckling, produktivitet och forskning
  • verkställande direktörens ställföreträdare