Temat för kommunernas digitaliseringsdagar är kommunen i omvandling

På Kommunernas digitaliseringsdagar, som nu arrangeras för fjärde gången, är digitaliseringen ett genomgående tema. Årets evenemang ordnas virtuellt den 9—10 juni.

Det genomgående perspektivet är den förändring som sker i kommunerna. Kommunen genomgår en omvandling av olika orsaker: förvaltningsreformer styr kommunens verksamhet och samhället och olika fenomen skapar ett behov av förnyelse i takt med omvärlden. I alla teman beaktas dessa förändringspådrivande faktorer och vad förändringen innebär för kommunen i praktiken. 

- Förhoppningsvis finner deltagarna programmet mångsidigt och tankeväckande, och vi hoppas att det också ska ge inspiration med hjälp av praktiska exempel som visar på digitaliseringens möjligheter, sammanfattar utvecklingschef Elisa Kettunen på Kommunförbundet. 

Välkommen med - evenemanget är avgiftsfritt för kommunalt anställda och förtroendevalda 

I år erbjuder Kommunförbundet fritt inträde för alla deltagare från kommunsektorn, dvs. anställda hos kommuner och samkommuner samt förtroendevalda. 

- Enligt responsen från tidigare år har man tyckt att innehållet hade varit nyttigt för många fler kolleger, men deltagaravgiften har varit ett hinder för att fler ska kunna delta. Då seminariet nu är gratis kan anställda i kommunerna delta till exempel som team eller ännu större grupper. Om man inte själv hinner följa hela programmet, kan man utbyta tankar senare med någon kollega som hunnit följa en annan del av programmet, säger Kettunen.  

Evenemanget är avgiftsbelagt för övriga deltagare, och vi hoppas att särskilt företag som verkar inom kommunsektorn deltar, eftersom evenemanget också i virtuellt format är en utmärkt chans att presentera de egna produkterna och tjänsterna för en stor skara kommuner. Företagen frågar ofta Kommunförbundet om de har en möjlighet att presentera sina lösningar för kommunerna. Nu kan det här göras på ett jämlikt sätt genom evenemanget.

Växelverkan viktigt också på virtuellt forum

Kommunförbundet vill stödja kommunerna i nätverkandet och samarbetet också inom digitaliseringen, där utmaningarna i hög grad är liknande för alla kommuner. Gemensamma evenemang är ett viktigt forum för att starta samarbete och dialog och ger en möjlighet att träffa kolleger. 

Även om evenemanget i år sker virtuellt, har behovet av dialog beaktats i genomförandet. Vid evenemanget används plattformen howspace som har blivit bekant för många redan under coronaåret. Där kan man kommentera anföranden, chatta eller till exempel komma överens med företag om produktdemonstrationer i olika virtuella ”rum”. 

Kommunernas digitaliseringsdagar är Kommunförbundets och FCG:s gemensamma satsning - Kommunförbundet svarar för evenemangets innehåll och FCG för de praktiska arrangemangen. 

Programmet och anmälan finns på FCG:s webbplats. https://tapahtumat.fcg.fi/digitalisointipaivat. Programmet kompletteras under april månad.  Evenemanget är i huvudsak finskspråkigt, med parallella programinslag också på svenska. Programmets hashtag på Twitter är #kuntiendigi.

Etiketter
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Kommunernas digitaliseringsteam
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
  • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
  • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
  • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data