Prognostiseringsarbete kring hållbar utveckling

Vad händer om kommunen fungerar som förändringsmotor i en hållbar verksamhetsmiljö? En färsk publikation ger svar

vår färska publikation presenterar vi kommunernas alternativa roller i förverkligandet av en hållbar utveckling, från hotbild till dröm. I det scenario som nu behandlas vänder vi blicken mot en ljusare framtid: hur kan kommunen fungera som förändringsmotor i en hållbar verksamhetsmiljö?

I detta scenario har kommunerna identifierat sina egna styrkor och kan profilera sig. Hållbar utveckling blir en etablerad del av verksamheten, även om verksamhetsmiljön förändras. Klimatförändringen, digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet skapar press på nya lösningar för mobilitet, service, boende och energi.

Kommunerna svarar på förändringarna genom att förnya sig. De tävlar med varandra när det gäller att uppnå klimatmålen. Kommunerna utnyttjar sitt kunnande om grön ekonomi och använder data för att förnya sin verksamhet. De fungerar som testmiljöer för ny teknik.

De offentliga tjänsterna digitaliseras och användningen av tjänsterna ökar. De kommuner som inte lyckas skapa förutsättningar för bland annat datakommunikationsinfrastruktur och åtgärder för hållbar utveckling klarar sig inte. Därför finns det en risk för att en del av kommunerna växer okontrollerat medan andra utarmas.

Samhället fungerar decentraliserat och multilokalt. Distansarbete och distansundervisning skapar digitala innovationer. Även självständiga lösningar för att öka välfärden och livskraften kan fungera: i vissa kommuner kan man satsa exempelvis på naturen och skogen som en källa till välbefinnande.

I morgon presenterar vi kommunernas lösningar för att främja hållbar utveckling. Du kan bekanta dig med arbetet redan nu i publikationen Kestävät kunnat 2030 (Hållbara kommuner 2030)!

Kuvituskuva

Hållbar utveckling i kommunerna - Nedräkning från hotbild till dröm

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman