Andrahandsuthyrningen av servicebostäder överförs från kommunerna till välfärdsområdena – kom ihåg att informera de boende!

Kommunerna hyr ofta ut bostäder i servicebostadsfastigheter i andra hand. De fungerar alltså som mellanhand mellan fastighetsägaren och den som bor i servicebostaden. På så sätt kan man dra nytta av kommunens rätt till momsåterbäring, vilket avsevärt sänker hyresnivån för bostäderna.

Vid årsskiftet upphör kommunens roll som mellanhand när fastigheternas hyresavtal överförs till välfärdsområdena. Med de avtal som överförs, överförs också hyresgästernas hyresavtal.

Kommunen är alltså hyresgästens hyresvärd till slutet av innevarande år.

Hyresgästen ska informeras om att

  • välfärdsområdet fortsätter som hyresvärd för bostaden från årsskiftet enligt nuvarande avtalsvillkor
  • hyran för januari inte ska betalas in på det nuvarande hyresbetalningskontot
  • välfärdsområdet kommer att ge den boende nya konto- och kontaktuppgifter

Kommunen säger alltså inte upp hyresavtalet för bostaden, utan avtalet överförs (med stöd av införandelagen) på nuvarande villkor till välfärdsområdet. Endast kontakt- och kontouppgifterna i avtalet ändras.

Pressmeddelandet om bostadsbidrag ger kommunerna råd om överföringen av uppgifterna till FPA.

Laura Hassi

Laura Hassi

specialsakkunnig, boende
Enheten för samhälle och miljö, Markanvändnings- och miljöteamet
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Ansvarsområden
  • utveckling av boendet i kommunerna
  • kommunal service i boendefrågor
  • påverkansarbete inom den nationella bostadspolitiken och dess bestämmelser
Läs mer om dessa teman