Exceptionell minskning av kostnaderna för skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggandeutbildningen 2020

Kommunförbundet har sammanställt en rapport om läget och kostnaderna för skoltransporter inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i kommunerna på fastlandet. År 2021 använde cirka 110 000 elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen skolskjuts. Kommunernas servicenät inverkar alltid på hur skolskjutsbehovet ser ut inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

- Senast en sådan här sammanställning gjordes var år 2015. Vi ville erbjuda kommunerna en möjlighet att berätta om den praxis de utvecklat, men också sammanställa aktuella kostnadsuppgifter, säger Mari Sjöström, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Sammanlagt 152 kommuner, dvs. 52 %, besvarade Kommunförbundets enkät om skolskjutsar.

Kollektivtrafik ett alternativ i stora kommuner

Reseförmånen för elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning är en omfattande helhet som kommunen ska tillhandahålla. Kommunerna har etablerad praxis för att fastställa principerna för skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Klara och tydliga principer är till stöd vid planeringen, beslutsfattandet och informationen till familjer i skolskjutsfrågor. Det framgår också att utbildningsanordnarna samarbetar med andra myndigheter vid bedömningen av hur farliga vägavsnitten är.

Det finns många alternativ och kommunerna använder dessa i stor utsträckning för att ordna skolreseförmånen. Buss- och taxitransport används i hög grad. I kommuner och städer med stort invånarantal är kollektivtrafik ett alternativ. Elever erbjuds då en gratis resebiljett.

Rapporten har indelats i teman. Sammanlagt 105 kommuner som ordnar tvåårig förskoleundervisning tillfrågades hur de ordnat eventuella skolskjutsar för 4–5-åringar till förskoleundervisning.

- Vi fick in 61 svar. Vårdnadshavarna har i första hand beviljats s.k. understöd för ledsagande på det sätt som anges i försökslagen, men kommunerna har även gått in för andra lösningar. Enligt en grov uppskattning anvisas cirka en miljon euro för skolskjutsar under det första försöksåret, säger Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen.

Coronapandemin innebar mindre kostnader för skolskjutsar 2020

Coronapandemins inverkan på kostnaderna för skolskjutsar både inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen syns i kostnaderna 2020.  Nedstängningen av samhället ledde till att eleverna i den grundläggande utbildningen undantagsvis gick över till distansundervisning i synnerhet på våren 2020.

Enligt Kommunförbundet har man kommit fram till denna slutsats eftersom kostnaderna för skolskjutsar har sjunkit i hela landet. Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser om hur bestående kostnadsbesparingarna är, och man följer med utvecklingen. Det verkar ändå som om distansundervisning har en positiv effekt på kostnadsutvecklingen för skolskjutsar. Men kommunerna gav också många exempel på andra faktorer som ökat kostnadseffektiviteten under de senaste tre åren. Dessa framgår av rapporten. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe