Fastighetsskattereformen framskrider

Remissbehandlingen av reformen av värderingen i fastighetsbeskattningen har inletts. Utlåtanden kan lämnas in till och med 20.5.2022.

Lagändringen torde påverka värdet på fastigheter och fastighetsskattebasen i alla kommuner. Kommunerna får årligen cirka två miljarder euro i fastighetsskatt. Fastighetsskatten täcker cirka fyra procent av kommunernas totala utgifter.

Enligt regeringens proposition förnyas priszonerna vid värderingen av mark, systemen för uppdatering av dem och värderingen av byggnader i enlighet med de regionala kostnaderna för nybyggnad. Ändringar föreslås även i fastställandet av åldersavdrag.

För att reformen inte ska ha någon betydande inverkan på en enskild kommuns totala fastighetsskatteinkomster, föreskrivs i samband med reformen om nya variationsintervall för fastighetsskattesatserna. Om den nuvarande genomsnittliga skatteinkomstnivån ska bibehållas krävs en sänkning av skattesatserna.

Syftet med reformen är att skapa ett nytt värderingsförfarande för fastighetsbeskattningen 2024. Då de nya värderingsgrunderna tillämpas första gången när beslut fattas om fastighetsskattesatserna, behöver kommunerna information om beskattningsvärdena för fastigheterna inom deras område enligt det nya värderingssystemet. Kommunförbundet håller på att för kommunerna utarbeta ett verktyg för samkörning och tillämpning av dessa uppgifter. Verktyget kommer att stå till kommunernas förfogande under 2023 och det kan utnyttjas som stöd i budgetberedningen för 2024.

Direkt länk till Finansministeriets nyhetsbrev.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe