Finlands Kommundirektörer rf valde styrelse för nästa år

Årsmötet för Finlands Kommundirektörer rf valde ny styrelse för år 2023 i Lahtis 12.8.2022. Till ordförande för styrelsen valdes kommundirektören i Asikkala Rinna Ikola-Norrbacka och till vice ordförande kommundirektören i Kempele Tuomas Lohi.

Till verksamhetsgranskare valdes Marketta Kitkiöjoki (Sysmä) och Vesa Lakaniemi (Euraåminne) samt till suppleanter Outi Mäkelä (Nurmijärvi) och Jari Kesäniemi (Forssa).

Styrelseledamöter (personlig ersättare inom parentes)  

MELLERSTA FINLAND, SÖDRA KARELEN, SÖDRA SAVOLAX
Mikko Latvala, Petäjävesi
(Jukka Ollikainen, Mäntyharju)

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN, NORRA ÖSTERBOTTEN, LAPPLAND
Tuomas Lohi, Kempele
(Laura Enbuska-Mäki, Muonio)

PÄIJÄNNE-TAVASTLAND, EGENTLIGA TAVASTLAND, KYMMENEDALEN
Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala
(Marita Toikka, Kouvola)

NORRA KARELEN, NORRA SAVOLAX, KAJANALAND
Jarmo Pirhonen, Kuopio
(Pekka Hirvonen, Kides)

BIRKALAND
Antti Peltola, Ackas
(Annu Kuusisto, Urjala)

SATAKUNTA, SÖDRA ÖSTERBOTTEN, ÖSTERBOTTEN
Vesa Koivunen, Alajärvi
(Mikko Löfbacka, Ulvsby)

NYLAND
Jukka-Pekka Ujula, Borgå
(Tuija Telén, Högfors)

EGENTLIGA FINLAND
Jari Rantala, Loimaa
(Atso Vainio, Nystad)

SVENSKSPRÅKIGA KOMMUNER
Mikael Grannas, Sibbo
(Erika Strandberg, Kimitoön)

Närmare upplysningar

Föreningens ordförande Rinna Ikola-Norrbacka, tfn 044 778 0210

Föreningens vice ordförande Tuomas Lohi, tfn 0500 688 594

Föreningens sekreterare Riina Rinta-aho, Kommunförbundet, tfn 0505709620

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.