Hållbarhetsforum på svenska är tillbaka

logo

Kommmunförbundets svenska Hållbarhetsforum samlas till ett webbinarium online tisdag den 11 oktober kl. 14-16. Tema är hållbarhetsdata som redskap för kommunens klimatarbete.

I programmet medverkar Jari Vaine, sakkunnig vid Kommunförbundet, med tips om hur man sammanför det klimatarbete som utförs i kommunen med kommunens ekonomiadministration.

Pauliina Jalonen, specialsakkunnig vid Kommunförbundet, går igenom konkreta arbetsredskap för gröna bokslut och andra aktuella rapporteringsmodeller.

Henrik Rainio, finansieringsdirektör i Borgå, ser på hur integrationen av klimat- och ekonomiarbetet fungerar i praktiken.

Hållbarhetsforumet modereras av Barbro Teir, ledarskapskonsult. 

Anmäl dig till Hållbarhetsforumet här.

Läs mer om dessa teman