Handbok om medborgarpaneler - nu på svenska

Bättre beslut och större delaktighet. Det finns mycket som talar för att kommunerna borde använda sig av medborgarpaneler i betydligt högre grad än i dag.

Åbo tog hjälp av en medborgarpanel när staden utvecklade centrumtrafiken våren 2020 - med gott resultat. ”Jättegivande” och ”jättesmart” är några av omdömena av dem som deltog i paneldiskussionerna i Åbo.  

Läs mera om medborgarpanelen i Åbo här.

bokens pärm Nu finns det en Handbok om medborgarpaneler i kommunerna på svenska att ladda ner via Kommunförbundets nätbokhandel. Handboken är ett samarbete mellan Kommunförbundet, Åbo Akademi, Tammerfors universitet och Åbo stad.

I en medborgarpanel deltar 100–200 kommuninvånare. Medborgarpanelerna passar särskilt väl för ämnen som berör många och som väcker starka inressekonflikter.

Handboken ger konkreta råd om hur kommunen kan gå till väga för att grunda en medborgarpanel och hur resultaten kan användas i beslutsprocessen.

Handboken är skriven av Kimmo Grönlund, Laisa Herne, Maija Jäske och Mikko Värttö.

Ladda ner handboken här.

Läs mer om dessa teman