Handbok för räddningsväsendets servicehelheter sammanfattar tjänsterna inom räddningsväsendet

En handbok om räddningsväsendets servicehelheter har publicerats. I handboken beskrivs hur räddningsväsendets tjänster kan modelleras till servicehelheter. Handboken innehåller information om tjänsterna inom räddningsväsendet, om modelleringen av servicehelheterna samt exempel på granskning av tjänsterna ur olika perspektiv.

”Handboken är ett gediget informationspaket och ett resultat av projektet Beskrivning av räddningsväsendets servicehelheter. Vi har i handboken strävat efter ett mer kundorienterat perspektiv som utgångspunkt när man ser över och planerar tjänsterna inom räddningsväsendet”, säger koordinator Terhi Virtanen på Kommunförbundet. 

Handboken ger en översikt av räddningsväsendets tjänster, en definition av deras innehåll samt de viktigaste kontaktytorna inom välfärdsområdena och kommunerna.

”Handboken kommer säkert att vara ett ytterst nyttigt redskap för de nya välfärdsområdena. Vi har valt att ta med exempel i synnerhet på sådana tjänster där välfärdsområdena har möjlighet att erbjuda tjänster på ett mer kundorienterat mer samarbetsinriktat och sektorsövergripande sätt än tidigare”, säger Virtanen.

Välfärdsområdena kan använda handboken till exempel som stöd för organiseringen av tjänsterna inom räddningsväsendet, vid planeringen av mer omfattande och förvaltningsövergripande tjänster samt som grundläggande information vid definieringen av de kontaktytor som krävs för att skapa servicehelheter och smidiga servicekedjor.

Länk till handboken.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.