Nya hållbara kommuner

I vilken riktning kunde kommunerna gå? I videoserien Nya hållbara kommuner tar vi upp alternativa visioner

Kommunerna lever nu i en tid av omfattande förändringar, vilket ger möjlighet att bygga upp kommunen på en ny grund. Kommunförbundet har tillsammans med kommunerna inlett arbetet med att nysta upp hur framtidens kommun skulle kunna se ut. Målet är kommuner som är socialt, ekologiskt, teknologiskt och ekonomiskt hållbara – med andra ord kommuner som lyckas betjäna sina invånare även under svåra utmaningar.

Av de observationer och idéer som kommit fram i projektet Nya hållbara kommuner har sex visioner utarbetats för kommunsektorn. Visionerna har tagits fram i Kommunförbundets nätverk och bygger på forskningsrön, prognosmaterial, workshoppar, gruppintervjuer och resultat från idémöten. De visioner som nu publiceras är avsedda som inspiration för kommunernas framtidsarbete. Arbetet kommer att fortsätta och preciseras tillsammans med kommunerna.

Hur låter kommunernas gemensamma vision? Vilka teman ligger fokus på i framtidens kommun? Hurdana visioner bildas för olika typer av kommuner – stora städer, regionstäder, kranskommuner, små kommuner samt svensk- och tvåspråkiga kommuner? Alla sex visioner finns på adressen https://www.kommunforbundet.fi/nya-hallbara-kommuner.

Första visionen: Allmän vision

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.